okt 022020
 

Voor de derde zoon Willem (1809-1885) was de wijnkoperij in Terborg weggelegd en niet alleen dat. Hij hielp zijn jongere broers met hun zaak in Wageningen, investeerde in land, klom op de maatschappelijke ladder, werd een rijk en gezien man en verbouwde zijn huis aan de Hoofdstraat prachtig en grondig. Hij trouwde met Lidwien Reigers […]

okt 022020
 

De oudste zoon van Gerrit en Antonetha, Jan Hendrik (1749-1833) trouwde met de bepaald niet onbemiddelde Harmina Pierik (1752-1812) en verhuisde naar Terborg. Daar begon hij een wijnkoperij. Door veel aandacht te schenken aan het leven van een katholieke burger in deze kleine stad in het eerste deel van de 19e eeuw, wordt een beeld […]

okt 132015
 

Op Amazon staat volgende recensie van Imagine

So many books have been written in the past 70 years commemorating the extraordinary contribution of service men and women to the overthrow of the Nazi regime. Far fewer describe the feats of endurance of civilians in Nazi-occupied countries. The plight of the Dutch people between 1940-45 is particularly under-reported in the English-speaking world. So it is astonishing that a diary kept throughout the occupation by an Englishwoman living in Holland should have come to light. This book gives a memorable and vivid picture of a family whose lives have been completely altered. With no hope of escape they can only knuckle down and live by their wits. Claire makes us aware that her family were more privileged than most, particularly as the area they lived in did not suffer the same privations as the big cities of the Netherlands. However, the daily drudgery and constant improvisation she had to resort to for five years remind the reader of the total humiliation of living in an occupied land. It’s a good job she had a great sense of humour!

okt 102012
 

Dr. Guus Pikkemaat, historicus, vele jaren hoofdredacteur van een regionaal dagblad, schrijver van o.a. ‘Eleonora van Acquitanië 1122-1204’, afkomstig uit de omgeving van Terborg

Het oorlogsdagboek van Claire Deurvorst-Yeates vormt een spannend geheel van belevenissen waarvan ook ik een beetje weet had. Ik heb een en ander vaak ademloos gelezen. Het wonen op de Paasberg in Terborg was in oorlogstijd duidelijk geen sine cure. Hoog en schaduwrijk gelegen en bebouwd met drie fraaie woningen, was het natuurlijk een uitgelezen plek om hoge Duitse officieren te herbergen, maar evenzeer een aanlokkelijk doelwit voor de geallieerde luchtmacht die terecht de aanwezigheid van belangrijke Duitse figuren enz. vermoedde.

Lied heeft eer van haar werk.

okt 022012
 

Berghapedia

In “Imagine a perfect, cloudless May day” laat Lied Deurvorst het eigenlijke verhaal, het dagboek van Claire Deurvorst-Yeates, voorafgaan door een hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst. Het gaat daarbij om Deurvorsten die in de zeventiende en achttiende eeuw leefden. Behoudens de familiebanden tussen de hoofdrolspelers, is er geen directe relatie tussen de twee delen van het boek, maar beide delen zijn op hun eigen manier het lezen waard.

Het hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek. Hoewel dit onderzoek diepgaand en gedegen is uitgevoerd, blijven meerdere vragen onbeantwoord. De kracht van het hoofdstuk zit hem dan ook niet zo zeer in het verhaal dat het vertelt, maar in de wijze waarop Lied Deurvorst met bewezen feiten, mogelijke interpretaties, speculaties en veronderstellingen omgaat. Menig genealoog zal bij het lezen van dit verhaal enkele ideeėn opdoen voor zijn of haar eigen stamboomonderzoek.

Het dagboek van Claire Deurvorst-Yeates geeft een indringend verslag van haar oorlogservaringen in Terborg; met name in 1944. Zij was in vrijwel alle opzichten een gewone burger en beschreef vanuit dat perspectief het leven van alledag. Ze was geen verzetsstrijdster, ze zat niet in een kamp, als vrouw liep ze geen gevaar bij een razzia opgepakt te worden, nee, ze was een gewoon iemand en dat brengt haar verhaal heel dicht bij. Ze onderscheidde zich alleen van de rest van de bevolking doordat ze Engelse was en doordat ze tot de beter gesitueerden behoorde. Dat bracht de dreiging mee dat de Duitsers niet maar zo een kamer konden confisqueren, maar gelijk het hele huis als hoofdkwartier wilden hebben. Bij het beschrijven van deze en andere angsten, zorgen en hachelijke momenten raakt Claire de juiste menselijke toon, zonder te emotioneel of te afstandelijk te worden.

Het dagboek is door Lied Deurvorst enigszins ingekort en wordt de lezer in de oorspronkelijke Engelse taal aangeboden. Voor wie Engels kan lezen, is dit geen probleem. Hier en daar doet een zin of woord wat vreemd aan, maar dat komt omdat het Engels van zeventig jaar gelden is. In het dagboek zijn enkele fragmenten uit het dagboek van Claires man, Mel Deurvorst, opgenomen, en zijn Nederlands doet net zo goed wat ouderwets aan. Het enige probleem met Claires Engels is dat het veel geïnteresseerden ervan zal weerhouden het dagboek te lezen. Hopelijk zal er in de toekomst nog een Nederlandse vertaling verschijnen.

September 2012

aug 042012
 


De hoofdmoot van het boek zijn de 200 bladzijden van het in het Engels geschreven oorlogsdagboek (1940-1945) van Claire Deurvorst-Yeates. Zij woonde met man en drie kinderen in de Achterhoek dichtbij de Duitse grens. Als Engelse was haar kijk op de bezettingsjaren net iets anders. Dat komt het verhaal, ook dankzij haar schrijverskwaliteiten, zeer ten goede.

Dit dagboek wordt voorafgegaan door de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst. Zij zouden hun oorsprong vinden op Het Goúth Dorforst bij Ulft . De intensieve tevergeefse naspeuringen naar bewijzen hiervan worden in dit hoofdstuk beschreven. Willem Deurvorst, de nu bekende stamvader, is onderwerp van het volgende hoofdstuk. Hij kwam naar Doesburg om daar te trouwen met de 43-jarige weduwe van de herbergier van De Bonte Os. Het derde hoofdstuk heeft tot onderwerp hun enige zoon Gerhard. Hij werd een welgesteld koopman in Doesburg. Dankzij een boedelbeschrijving en archiefstukken over zijn wederwaardigheden ontstaat een beeld van de wijze waarop hij rond 1730 in Doesburg leefde.

aug 042012
 

Ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst;

Willem Deurvorst/Durvörst/Durvorst/Durvers/Dürförst (16..-1720), ouders en herkomst onbekend. Trouwt 25-07-1695 te Doesburg met de weduwe van Gerrit Lindeschot, Rixcken te Velde/Veldt, Doesburg 07-12-1653 – ✝ Doesburg 1727. Hij was brouwer en herbergier van De Bonte Os aan de Meipoortstraat in Doesburg. Hij had neveninkomsten als pachter van diensten.

Gerhard/Garrit/Gart/Gerrit Deurvorst Doesburg 10-11-1697 – ✝ Doesburg 07-01-1769, koopman en RK kerkmeester, zoon van Willem Deurvorst (16..-1720) en Ricxken te Velde/Veldt, huwde 1e 30 oktober 1830 Anna Wolters (1702-1730), winkelierster te Doesburg. Huwde 2e 13-4-1732 Antonetta Koetsiers 31-9-1797 – ✝ 21-9-1797.

aug 042012
 

Detail Kaart Doorvorst
Wie had het Goúth Dorforst sinds de 14e eeuw in handen en werd het ook door een Deurvorst bewoond? De conclusie is dat tijdens het rampjaar 1672 een Derrick, Heynrick en Sweer financiële verbindingen met het goúth Dorforst hadden. Of zij bezitters of pachters waren en over welk gedeelte zij konden beschikken is niet duidelijk geworden. De verbinding met de stamvader, Willem Deurvorst in Doesburg, kon evenmin worden gevonden.

aug 042012
 

Willem Deurvorst van De Bonte Os is de hoofdpersoon in het volgende hoofdstuk. In de archieven komt hij voor het eerst duidelijk naar voren wanneer hij in 1695 met de uit Doesburg afkomstige weduwe Ricxken te Velde trouwt. Er was waarschijnlijk sprake van een verstandshuwelijk. Ricxken zocht een brouwer om de zaak van haar overleden man Gerrit Lindeschot voort te zetten en daarmee geld te verdienen voor haar en haar drie kinderen. Willem kon zonder investeringen als tapper aan de slag en dat deed hij met succes. Hij had neveninkomsten als pachter van werkzaamheden en dankzij het feit dat zijn verhouding met zijn compagnon niet al te soepel liep is daarover in de archieven iets teruggevonden.

aug 042012
 

Roggestraat 7 Doesburg
Hun enige zoon Gerhard, ook Garrit genaamd, werd een in Doesburg gezien koopman. Zijn eerste vrouw, Anna Wolters, overleed al binnen 1 jaar na hun huwelijk. Zij liet hem de helft van haar stoffenwinkel en haar huis na. De boedelbeschrijving geeft een indruk wat deze negotie inhield en vooral, hoe verbazend veel stoffen en kant aan het begin van de 18e eeuw waard waren. Twee jaar later trouwde Gerhard met de 15-jarige Antonetta Koetsiers. Zij kregen met grote tussenpozen tien voor het merendeel gezonde kinderen. Gerhard was koopman en lag soms met zijn klanten overhoop. Uit die gegevens wordt dankbaar geput. Hij, de RK bestuurder, liet zich verbazingwekkend genoeg in de gereformeerde Sint Maartenskerk begraven. Zijn dubbel formaat zerkje, 60 x 30 cm, werd nog niet teruggevonden.

aug 042012
 

a. Ma, Jaqueline Deurvorst-Vonk de Both (1874-1958), sinds 1931 weduwe van Frans Deurvorst (1857-1931) directeur N.V. IJzergieterij en Emailleerfabriek Diepenbrock & Reigers, Ulft (DRU). Zij woonde tot 1928 in Ulft en sinds 1931 in de Bachmanstraat in Den Haag. Zij werd 1943 gedwongen uit Den Haag te vertrekken i.v.m. de bouw van de Duitse verdedigingswerken. Sinds die tijd was zij ondergebracht bij Frank en Els op ‘t Zonnehuis.

b. Zeno W.M. Deurvorst (1895-1944), oudste zoon van Jaqueline en Frans, trouwde 1926 met Liedje van der Hardt Aberson (1901-1993), directeur Ferro Enameling Co of Holland Rotterdam. Zij hadden vijf kinderen: Marieke (1927-1990). Zeno M. (1928), Liedeke (1930), Margriet (1935-1973) en Marleen (1945-2009). Zij woonden aanvankelijk in Voorburg maar verhuisden vanwege de oorlog in 1941 naar een kleine afgelegen boerderij, De Stille Reef genaamd, in het dorp Azewijn. Zeno overleed november 1944 ten gevolge van een ongeval.

c. Mel, Melchior W.M. (1897-1977), tweede zoon van Jaqueline en Frans, trouwde 1926 met de Engelse Claire Yeates (1903-1966), directeur Ferro Emailleerfabriek Gaanderen. Claire was een gedreven tuinierster en handwerkster. Zij hadden drie kinderen: Lindy E.E.M. (1931), Sheila (1933) en Erik M.T. (1938). Zij woonden in het middelste, het kleinste, huis op De Paasberg in Terborg.

d. Lut, mr. Eduard C.M. Deurvorst (1898-1972), derde zoon van Jaqueline en Frans, ongehuwd, componist en arrangeur met artiestennaam Rob van Eclema. In de 30er en 40er jaren werden zijn composities gespeeld door Boyd Bachman en de Ramblers van Theo Uden Masman. Hij werkte ook samen en was kortstondig verloofd met Conny Stuart. Hij woonde aan het begin van de oorlog in Den Haag en kwam veel in Terborg om “aan te sterken”. In 1943 vond hij kamers in Terborg.

e. Frank , ir. F.B.M. Deurvorst(1900-1976), vierde zoon van Jaqueline en Frans, trouwde in 1926 met Els Hoogeweegen (1901-1995), hoofd van het chemisch laboratorium bij DRU in Ulft. Zij hadden in de oorlog 1 zoon Frankje H.M. (1936). Zij bewoonden het rechter huis op de Paasberg in Terborg, ‘t Zonnehuis genaamd. De huizen van Mel en Frank waren door een hekje met bospaadje en trapje met elkaar verbonden. Frank bezat de wei onderaan de Paasberg. Hij had enige tijd een paard en een koe die ondergebracht waren in de losstaande stal met rieten dak.

f. Marcel, ir. M.R.A. Deurvorst (1907-1989), vijfde zoon van Jaqueline en Frans, trouwde in 1936 met Doesje Tielenius Kruyhoff (1909-1953). In de oorlog werkte hij bij de Provinciale Utrechtse Electriciteits Mij. (PUEM). Zij woonden met hun vier kinderen Pia M.C.J. (1937), Marcel L.M. (1938), Maarten F.L. (1941) en Paul J.I. (1943) in Utrecht.

g. Mientje Veltkamp, keukenmeisje bij Mel en Claire, samen met Riek Verheij die de zorg voor de kinderen had. Theo Bömer was tuinman in de grote en prachtige tuin.

aug 042012
 

Twintig jaar geleden ontdekte de toen 20-jarige Claire Deurvorst op de zolder van haar vader Erik vijf oorlogsdagboeken van de grootmoeder naar wie zij vernoemd was. Bijna dag in dag uit had zij haar oorlogswederwaardigheden opgeschreven omdat zij bang was deze aan het einde van de oorlog niet goed meer te kunnen terugvertellen aan haar familie in Engeland.

Zij begon haar in het Engels geschreven verslag met de woorden van de titel van het boek. Imagine a pefect, cloudless May day, de dag waarop de Duitsers Nederland binnenvielen. Dan volgt een beschrijving, tot in detail, van de lange jaren waarin hoe langer hoe meer op de bon werd gezet waarvoor in de loop der tijd hoe langer hoe minder en tenslotte niets meer te koop was. Hoe de Duitse bezetters helemaal niet zo vriendelijk waren als zij hadden aangekondigd te zullen zijn en hoe zij de teugels hoe langer hoe strakker aanhaalden.

Droefenis, haat tegen deze huns/moffen, bezorgdheid over de voedsel- en kledingvoorziening, honderden overtrekkende bommenwerpers en jagers en de brokstukken die daarvan rondom hen heen vielen, verdriet over familie en vrienden die stierven, bezorgdheid over het lot van allen hielden haar in hun ban. Omdat zij bijna dagelijks schreef is het mogelijk zich al lezend in hun omstandigheden en het voortschrijdende oorlogsgeweld te verplaatsen.

aug 042012
 

Op deze stralende 10e mei keken zij vanaf een uitzichtpunt op hun ‘bergje’ vanuit de bosjes met verbazing naar de eindeloze stroom binnentrekkende troepen, legerkeukens, Rode Kruiswagen, kanonnen met soms ertussenin een rijtuig met belangrijke mannetjes met hoerapetten en een scharminkelig paard ervoor. Een optocht die vijf uur duurde. Daarna volgde dagen en nachten van veraf kanongebulder en onzekerheid over het verloop van de oorlog maar ook over wie nog te vertrouwen was omdat er bekenden waren die plotseling openlijk met de Duitsers heulden. Op de 5e dag, toen Holland tot Hitlerís grote ergernis en gezichtsverlies nog steeds weerstand bood, werden de Hollanders op de knieën gedwongen door het koudbloedige bombardement van Rotterdam. Het regeringsadvies bij een inval van de Duitsers alle flessen wijn kapot te slaan, the wine bottle smashing scene, hadden ze gelukkig eerst vergeten en daarna wijselijk naast zich neer gelegd. Zaken met (Engelse) humor bekijken vergat zij evenmin.

In Oostenrijk waren de Duitsers met bloemen ontvangen, in Polen met kogels en in Nederland door ze te negeren. Restaurants en concertzalen waar “hoge petten” binnentraden werden door de Nederlanders subiet verlaten totdat dit zelfs verboden werd. Ze moesten wennen aan verduistering en schaarste aan werkelijk alles, haar grootste zorg vijf jaren lang. Het luchtruim boven hun huis was vanaf het begin van de oorlog bedreigend. In de eerste maand kwam de vuurdoop al toen er een bom viel in de wei tegenover hun huis en Mel, haar man, vanuit zijn uitzichtspunt voor het raam bedolven onder de gordijnen inclusief de roeden, achterover op het bed werd gesmeten, een situatie waaruit hij zich maar moeilijk bevrijdde. Het huis stond er gelukkig nog. Dat hebben ze de komende vijf jaren vaak gedacht want op het platteland kwam het grootste levensgevaar uit de lucht. Een niet al te strenge winter volgde. Het jaar 1940 zat erop. Nog even volhouden. Zo lang zou het immers niet duren.

aug 042012
 

Voedsel werd schaarser dus koe Betje bij Frank was een aanwinst maar Betje was alleen en hield met haar klagelijk geloei de hele buurt uit de slaap. Melk of slaap, that is the question. Aanvallen op de Ruhr, nacht na nacht en het huis schudde wanneer het weer mis ging door een verdwaalde bom. Sabotage middels doorsnijden van Duitse kabels stak de kop op. Om represailles tegen hun goede burgemeester tegen te gaan gaven de Terborgse burgers gehoor aan de oproep om kabelwachten te lopen; een zinloze bewaking van roestend materiaal volgde.

De hoteleigenaar moest een bord “verboden voor Joden” in zijn raam plaatsen. Vrienden werden opgepakt en moesten hun mond houden over wat ze hadden meegemaakt. Hoe ongerijmd na de zoetgevooisde woorden van de Duitsers in de eerste dagen na de inval! Ze zouden immers niet geannexeerd maar slechts bezet worden. De stemming werd grimmiger.

Zij laafden zich aan de standvastigheid van de bisschop van Utrecht die dingen van de kansel liet vertolken die niemand meer hardop durfde te zeggen. Onderwijl trokken de Duitsers op in Rusland. Mel en Claire konden gelukkig nog naar de weliswaar ernstig door bijgeluiden gestoorde BBC luisteren want die berichten waren tenminste betrouwbaar. En keer op keer kwam de R.A.F. over met “a little old fashioned Churchill night”. Altijd ‘s nachts. Vuurwerk om te zien maar de angst dat het vliegtuig dat in de zoeklichten was gevangen er niet aan kon ontsnappen en zou worden afgeschoten, beheerste de toeschouwers.

Drieëntwintig dagen na hun vertrek uit het dorp kwam het bericht dat drie joden wegens ziekte waren overleden. De dorpelingen waren sprakeloos van verontwaardiging. Hoe kan dat nu? Het waren gezonde jonge mannen. En toen was het weer Kerstmis, de Engelse kerstviering met diner en cadeautjes lukte nog aardig. Ze was er trots op. En op oudejaarsdag schreef zij: wij laten ons niet kisten, de Hollanders zijn ongebroken …a happy new year!!

aug 042012
 

Niet alleen waren dingen op de bon, er moesten ook dingen ingeleverd worden: koper, tin, jassen, dekens, wollen kleding en bontmantels leken zelfs gevorderd te gaan worden. Eerst van de winkels, later van particulieren. Hoe aan eten te komen was een dagelijkse zorg. “I saw the soup coming our way”; vlaamse gaaiensoep blijkt overheerlijk nadat Mel zijn op dat moment nog net niet ingeleverde jachtgeweer had gebruikt. Op de zwarte markt werd hen in 1941 voor “slechts” fl 2,30 per pond een ham te koop aangeboden. We declined with thanks! Nu, een jaar later hadden ze nog steeds spijt van die weigering. Voor lieve woorden en fl. 10.- per pond was het zelfs nergens meer te koop.

1942 Bracht in januari een extreem strenge winter met nachttemperaturen van -18 tot -33 graden en geen kolen meer om de centrale verwarming zelfs maar ontdooid te houden, een winter die tot 13 maart duurde. Kolen, hoe kom je aan kolen? De scholen moesten sluiten. Altijd onrustige nachten maar de ergste van dat jaar was op 26 maart toen een brandend vliegtuig met hels kabaal over het huis scheerde en verderop ontplofte. Eventually we went downstairs and had a cup of tea, accompanied by the vibrations of numerous exploding missiles. Het moet een huis met enige elasticiteit zijn geweest want schudden deed het al die jaren en alhoewel de kalk regelmatig van de muren viel, bleef het staan en staat het er nog. Het was moeilijk om aan eten te komen maar de zo gezellige en traditionele in-Hollandse familieborreltjes, waarbij de oorlogstoestand en alle vreselijke en opbeurende geruchten werden besproken, moesten bij gebrek aan drankjes verdwijnen en werden zeer node gemist.

Het werd een ander Kerstfeest. Ze bleven optimistisch. The dinner was enjoyed as never a Christmas dinner before en met alle extra gasten was het een helse inspanning geweest. En toen begon het op 27 december ook nog te vriezen. Er was één ding om blij over te zijn op Oudejaarsdag. De geallieerden begonnen aan te vallen maar de andere kant van de medaille was zorgwekkender. Mensen werden uit hun huis gezet, gevangenen naar concentratiekampen afgevoerd, mannen naar Duitsland gebracht om daar te werken en wat het ergste was, not much chance of a quick end to the war. The thieving and robbery of public and private possessions was zodanig dat je liever je spullen verstopte ook al rotten zij weg dan dat je de kans liep dat zij in handen van de moffen vallen. “Gauw, nu zal dus ook de overwinning komen. Oranje Boven!” is haar jaars-einde-roep want na bijna 3 jaar oorlog durfden zij een beetje aan het einde ervan te geloven.

aug 042012
 

Er kwam geen overwinning in 1943, bij lange na niet. Het jaar werd gekenmerkt door de intensivering van de luchtaanvallen op Duitsland en niet meer alleen ‘s nachts, nu ook overdag. De route vanuit Engeland lag voornamelijk over De Achterhoek en er waren regelmatig neerkomende bommenwerpers, met en zonder tevoren afgegooide bommen. De vlucht naar de veilige kelder was voor alle bewoners van het huis de normaalste zaak geworden, bij nacht en overdag. Opwindend was de ontmoeting met twee Engelse piloten waar de marechaussee Mel en Claire oogluikend toe in de gelegenheid stelde.

Het vleesrantsoen was inmiddels tot 1 pond per week voor het gehele gezin, 7 personen, geslonken. Claire ging vijf maal per week met haar fiets op weg om bij haar vaste boeren in de buurt van Terborg melk en groenten te halen. Uren was zij onderweg maar de voldoening was groot. Ze hadden wel honger maar verhongerden niet. Aan nieuwe kleren was niet meer te komen. Vermaken, wol uithalen en verstelde plekken opnieuw verstellen. Ze werden vindingrijk. Zo nodig zich in vermaakte oude gordijnen hullen.

Maar hoe lang zou het nog duren? En onderwijl was er de constante dreiging dat zij gedwongen hun huis moesten delen met wildvreemden en hoe moesten die dan gevoed en verwarmd worden? Het begon al in augustus: A bomb has fallen on Terborg. Not a 1000 kg one but a bomb without a shell. De burgemeester kondigde aan dat er 100 huizen vrij moesten worden gemaakt voor evacués. Dát liep nog met een sisser af maar de evacués kwamen wel. Ma en Lut moesten “op last van de bezetter” uit Den Haag vertrekken. Ma werd ondergebracht bij Frank en Els op ‘t Zonnehuis.

Het Kerstdiner had een maand voorbereiding gekost en was een succes. Claire had achter op haar fiets een dode gans mee naar huis gebracht. It was rather a gory (bloederig – niet al te gangbare woorden worden vertaald in een voetnoot) business, en dan was er extra melk en wit brood en nog echte koffie. It was a brave looking affair. Op Oudejaarsavond werd de radio, die ingeleverd was, intens gemist. Geen Big Ben om het nieuwe jaar in te luiden and never have our wishes been so sincere. And so Adieu to 1943.

aug 042012
 

Een jaar van rondom hen heen afgeschoten vliegtuigen met hun bemanning die via de ondergrondse soms gered konden worden. Ook Mel en Claire droegen hun opwindende steentje bij. En dan eindelijk in juni de invasie en de geallieerden die langzaam noordwaarts trokken. Was het einde in zicht?

De mislukte invasie bij Arnhem zette een domper. Het terugtrekkende Duitse leger zocht, nee eiste, onderkomens bij particulieren. Ook Mel en Claire moesten een kamer afstaan aan een generaal en zijn Bursche maar een generaal kon niet in gebruikte lakens slapen dus het bed moest helaas opnieuw worden opgemaakt. Iedereen had inkwartiering. Schweine waren erbij, die overal hun behoeften deden maar ook keurige Duitsers en dat verwarde alleen maar meer. Frank en Els werden uit hun huis gezet zodat er een Duitse commandopost kon worden gevestigd. Niet de verdedigings- maar de aanvalsplannen van Generaal Model werden dáár gesmeed en dat werd tijdens de werkzaamheden aan dit dagboek ontdekt.

De Terborgse ondergrondse deed zijn werk. Terborg kreeg precisiebombardementen te verwerken en de bewoners van de Paasberg ontsnapten ternauwernood aan de dood. En toen kreeg Zeno een dodelijk ongeluk, stierf binnen 3 dagen en werd in Azewijn begraven. Zoals Mel schreef, het lijkt alles zo onwezenlijk, zo naamloos wreed om deze man in de kracht van zijn jaren in dit landelijke dorpje ten graven te moeten dragen.

What a depressing Christmas this year! Nu iedereen in het land van de honger stierf was het Kerstdiner een moeizaam gebeuren hoewel het ook dit jaar gelukt was een gans te bemachtigen. De V-1’s die met enorm lawaai overvlogen begeleidden de maaltijd. Geen Oudejaarsviering. Ze konden er zelf niet voor in de stemming komen. The Germans let the New Year in for us this time with a great deal of shooting. They were probably drunk want dat waren ze maar al te vaak naarmate het einde naderde.

aug 042012
 


Het jaar begon met een halve meter sneeuw zodat de fouragering veel tijd en moeite in beslag nam …als de boeren al afstand wilden doen van hun kostbare voorraden. En weer een bombardement op Terborgse huizen want de generaals van het zich terugtrekkende Duitse leger hadden zich overal genesteld. De Amerikaanse jagers die op alles schoten wat bewoog, tot koeien in de wei toe, waren een ware plaag.

Op een zonnige dag moest men binnen blijven, de burgers waren nergens meer veilig. En het front schoot maar niet op. Het fluiten van de granaten was een teken dat ze overkwamen en niet boven op hen vielen. Kleine troost. Overdag vluchtten Mel en Claire met de kinderen naar een paar kamers op een boerderij en wanneer ze naar huis fietsten waren ze blij dat het huis er nog stond.

En toen, toch nog plotseling, kwam in de nacht voor Paaszondag 1 april de zo lang verwachte bevrijding door de Canadezen. De laatste gevechten in Terborg werden rond de drie huizen op de Paasberg gevoerd. De verdediging door 50 Duitsers was zo fanatiek dat het maar een haartje had gescheeld of het huis was toch nog in de as gelegd. De tank stond onderaan de Paasberg al klaar.

After five years of listening to that ghastly German, to suddenly hear English, although it was not of the purest, was like the most refreshing draught after an intense thirst. Ze werden door Frans sprekende Canadezen bevrijd.

aug 042012
 

~ Bastiaanse, R., H. Bots, M. Evers, Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse Scholen ca. 1580-1815, Gelderse Historische Reeks XVI, De Walburg Pers 1985
~ Daalen, A. G. van, Met het huis Ulft door de historie, Ulft – Galerie bij de boeken – 1974
~ Haans, Frank en Gelders Genootschap, Monumentengids Doesburg, Stichting Matrijs, Utrecht, 2008
~ Deurvorst, Lied, Het Uur van de Waarheid, Uitgeverij Fagus 2010
~ Deurvorst, Zeno M (1928), Parenteel Deurvorst-Vonk de Both en Parenteel Deurvorst-Bouwmans 2012
~ Dibbits, Hester, Vertrouwd bezit, MateriÎle cultuur in Doesburg en Maassluis 1650 – 1800, Sun Nijmegen 2001
~ Gelre, Vereeniging, Bijdragen en Mededelingen1938
~ Haans, Frank, Monumentengids Doesburg, Gelders Genootschap en de Monumentenvereniging 15 april 1945 van de gemeente Doesburg, 2008
~ König, dr.C.D.W. Het Besluitenboek van het Gasthuis in Doesburg 1655-1761
~ Kooger, Hans, Het Oude Volk Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied, Staring Instituut/Mr. Steenbergenstichting Doetinnchem 2001
~ Montijn, Ileen, Hoog Geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland, Uitgeverij Contact, Amsdterdam 2012
~ Na Honderdvijftig Jaar, Schetsen uit de Lymers, De Walburg Pers Zutphen, 1966
~ Nederlands Adelsboek, Centraal Bureau voor Genealogie, 77e Jaargang 1986
~ Nederlands Patriciaat, Centraal Bureau voor Genealogie, 73e Jaargang 1989
~ Panhuysen, Bibi, Maatwerk, kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800) Stichting Beheer IISG Amsterdam 2000
~ Petersen, J. W. van, De Lange Schoolweg, een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg, De Walburg Pers 1984.
~ Petersen, J. W. van en E. J. Harenberg, Doesburg, Bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad, Stad en Ambt Doesburg 1987
~ Petersen, J.W. van, Reizen is Tol Betalen, Uitgeverij Fagus 2002
~ Petersen, J.W. van en W. Zondervan, Stad en Ambt Doesburg, maart 1972, Brouwerijen te Doesburg
~ Petersen, J.W. van, Van Schuilkerk tot Schouwburg of “De Oude Comedie te Doesborgh in hare wederwaardigheden geschetst”
~ Petersen, J.W. en W. Zondervan, Oude Ambachten en Bedrijven achter Rijn en IJssel, De Walburg Pers Zutphen, 1972

aug 042012
 

omslag: Huis Mel en Claire Deurvorst-Yeates ca.1939 – Frank Deurvorst jr.

1 Wapen familie Deurvorst ñ Zeno M. Deurvorst (1928)
4 De Stad Doesburg te zien van den IJssel 1743, Groote en Gasthuiskerk te Doesburg 1743, Staalgravure uit Het Verheerlijkt Nederland – Lied Deurvorst
6 “Doorvorst aan den Ouden IJssel” 1717, J. ten Have
6 “het goüth Dorforst” Heer Doctor Hoewel, Mesner, ca. 1760 – Huis Bergh
7 “Het Graeffschap Zutphen” 1639, Nicolaas van Geelkercken – Lied Deurvorst
11 Plattegrond Doesburg 19e eeuw, ingekleurd – Zeno M. Deurvorst (1928)
19 Comitatus Zutphania, deel van kaart, J. Janflonius (1588-1664) – Lied Deurvorst
29 Roggestraat 7, Doesburg – Peter Bakker “Apart Fotografie”, Doesburg
31 Wapen van de stad Doesburg – part.
37 Plattegrond 13e eeuwse voorganger St.Maartenskerk, Doesburg, Bijdragen tot de Geschiedenis van een Hanzestad, blz.5
37 Initiaal W, plaat 1, Grafzerken en Memoriesteenen in de Groote of Sint Maartenskerk te Doesburg, R.T. Muschart, 1937, Bijdragen en Mededelingen Gelre 1938
37 Deurvorststraat Doesburg – Lied Deurvorst
38 Kaart Nederland – Claire Deurvorst-Yeates
39 Claire-Deurvorst-Yeates – Sheila Thompson-Deurvorst, 195x
40 Huizen Paasberg Terborg – Frank Deurvorst jr. , 2012
41 Huis Mel en Claire Deurvorst-Yeates 1939 – Frank Deurvorst jr.
44 Mel, Claire, Lindy, Sheila, Erik, na de bevrijding – Lindy Deurvorst
47 Wir fahren nach Engeland – Claire Deurvorst-Yeates
64 Kaart Achterhoek Bos Atlas maart 1969
71 Het Wijnkopershuis in de Hoofdstraat Terborg – Frank Deurvorst jr.
98 Staatsbedrijf der PTT – bijlage bij war diary
109 Kasteel Wisch vóór 1944 – part.
112 Stille Reef Azewijn – Zeno Deurvorst (1895-1944), 1943
126 tekening kelder huis Paasberg – Claire Deurvorst-Yeates
159 Claire Deurvorst-Yeates – Sheila Thompson-Deurvorst
188 Stills – Discovery Channel
190 David Teniers – part.
191 Els, Frank en Frankje – Frank Deurvorst jr., 1943
193 Stilleven met aarden kruik, Charley Toorop – Museum De Fundatie
199 Binnenhuisfotoís De Stille Reef okt. 1944 – Zeno Deurvorst (1895-1944)
201 Frankje en Erik in de tuin van ‘t Zonnehuis – Frank Deurvorst sr.
209 Zeno Deurvorst zelfportret – part.
225 Huis Sassen Silvoldscheweg na de oorlog – collectie A.Heersink
235 tekening inrichting kelder – Claire Deurvorst-Yeates

omslag achterzijde Claire Deurvorst-Yeates – Lindy Deurvorst
omslag achterzijde Lied Deurvorst – Foto Jan Griffioen Zutphen

aug 042012
 

Aalders, familie 8
Aleven, mevrouw 190, 236
Amerongen, heer van 150, 236
Andriessen, Willem C.N. (1887-1964)122
Anholt/Aenholt, Vorst van 6, 8
Archer, Fred 124, 125, 133
Avis, mevrouw 138, 139, 153

Bachmann, Borge Gustav (Boyd) (1908-1981)106
Baerken, Petrus Canisius 6
Becking, B.F.M. (±1893-1944) 212, 213
Becqueer, Andries 21
Bequer, G. 33
Beeck, Klaas van (1903-1979)141
Beelaerts van Blokland, jonkheer Menno V. (1913-1973)168
Benraad, drogist 122. 202
Berendsen, Willy 217
Bergh, Frederic III Heer van 6
Bergh, Graaf van 6
Bergh, Willem Heer van (1360-1400) 6
Berkhout, de heer 250
Bernadotte, Graf Folke (1895-1948) 248
Bochhorst, Jacob zu 14
Boer, P.A. (Piet) (1877-1949) 63, 138, 139, 160, 209, 232
Böhmer, J.A. 50, 75, 168, 182, 215, 218, 243
Böhmer, Theo, gardener 121, 136, 172, 174, 180, 197, 197, 198, 216, 217, 218, 239
Boland, juffrouw 211
Boll, J.(new Burgomaster) (1899-..) 180-182, 192, 213, 214
Bömer, Willem 33
Boot, J.J.G. Burgomaster, (1902-2002) 55, 58, 78, 92, 99, 101-103, 109, 110, 130, 131, 134, 136, 139, 146, 152, 166-168, 243, 251
Boot-Colijn, W.A. (..-1971) 90, 102, 108, 131
Borckers, Alberdis 14
Borckers, Johanna 14
Borckers, Lambertus 14
Borckes, Margarita 14
Borggreve, dokter 146
Borkes, Henrica/nn Dorforst-14, 15
Bosch, huisarts 47
Bouwmans, Gerarda Deurvorst-14
Boxel, schipper van 28
Bransenborg, Willem van 7
Braun, Eva 248
Brusse, familie 198
Buil, Dientje 138

Caljé, Hermanus 36
Capetti, P.P. huisarts 146
Chamberlain, A. Neville (1869-1940) 48
Churchill, Winston L. Spencer- (1874-1965) 57, 78, 114, 116, 135, 147-150, 152, 153, 187, 210, 236, 250
Clayton, C.E. 123-125, 133
Comiré, Bruno 241, 242
Coops, J.P. (1875-1957)122
Coops, Jan Chris (1910-1985)73, 74
Coops-von Weiler C. (1883-1975)122
Cornelissen, mevrouw 150
Cousijns, Derck 19, 20
Cousijns/Coesins, Judith (1674-..)19, 20

Daelhoff, Antoni (1677-1722)19, 21
Daelhoff, Derk Jan van 22
Daelhoff, Gerhard 19
Daelhoff, Joannes van (1700-..) 22
Daelhoff-Cousijns, Anna 19
Daelhoff-Kettinckx, Hermina (..-1752) 21, 23-25
Dam, F.J. van 102
Dempsey, general Miles C. (1896-1969) 190
Derksen, Maria 11
Deurforst, Derrick/Derck/Dirk 8, 9, 12, 15
Deurforst, Fredericus 14
Deurforst, Heynrick/Henricus 8, 15
Deurforst/Dorvorst/Doorvorst, Assueris/Sweer 8, 13-15
Deurvorst/Dürvörst/Durvorst/Dur-vers, Willem (..-1720), 9, 10, 12-19, 23, 29, 35
Deurvorst, A.M.A.L.E. (Lieteke/Liedeke) 45, 174, 213
Deurvorst, Beatrix Judith (1752-1814)29
Deurvorst, Bernardus (1756-1802)30
Deurvorst, Bernardus/Berend 13-15
Deurvorst, Dionysia Janssen-(1735-1814)29
Deurvorst, E.E.M. (Lindy) 42, 44, 79, 80, 88, 100, 106, 111, 114, 127, 132, 133, 134, 137. 142, 151, 161, 165, 172, 191, 201, 202, 203, 213, 214, 224, 235
Deurvorst, Eduard C.M. (Lut) (1898-1972) 45, 46, 51-53, 69, 78, 82, 83, 100, 102-106, 108, 112, 113, 126, 127, 129, 134, 135, 141, 144, 145, 152, 157, 158, 160, 162, 168, 194, 217, 218, 222, 226, 232, 235, 236, 238, 243
Deurvorst, Erik M.T. 41, 44, 59, 63, 80, 81, 106, 109, 110, 115, 127, 132, 133, 144, 159, 161, 162, 165, 172, 173, 176, 178, 191, 196, 201-203, 207, 213, 214, 224, 232, 234, 235, 243, 244
Deurvorst, F.B.M. (Frank) (1900-1976) 42, 45, 46, 58, 67, 69, 78, 92, 104, 105, 109, 130, 131, 161, 163, 169, 172, 173, 178-182, 184, 186, 187, 190-192, 194-203, 209, 219, 247, 249, 250
Deurvorst, F.H.M. (Frankje) 42, 81, 172, 173, 176, 191, 201-203, 219, 229
Deurvorst, Franciscus Ignatius (1759-1813) 23, 30
Deurvorst, Gerhard/Garrit/Gart/ Gerrit (1697-1769) 9, 13, 17, 19-37, 252-255
Deurvorst, H.A. (Hansje) (1940-1993) 129
Deurvorst, Henricus Franciscus (1747-1749) 29
Deurvorst, Hermanus (1742-1810) 29
Deurvorst, J.A. (kleine Tante Anna) (1864-1951) 71, 73, 111, 112, 117, 148, 162, 165, 166, 232, 236, 238
Deurvorst, Johannes Henrikus (1749-1833) 23, 29
Deurvorst, Johannes Wilhelmus (1714-..) 14
Deurvorst, L.T. (Tante Wieneke))(1874-1953) 71, 73, 111, 112, 117, 148, 162, 165, 166, 200, 236, 238
Deurvorst, M.F.M. (Michel) (1892-1976) 129, 217
Deurvorst, M.H.Z.W. (MarlËne) 245
Deurvorst, Marcel R.A. (1905-1989) 45, 151, 159, 164, 198, 201, 216, 218, 250, 251
Deurvorst, Margriet D.M. (1935-1973) 45
Deurvorst, M.H.J.W. (Miep) (1882-1968)53, 71, 72, 109, 110, 116, 119, 121, 129, 132, 138, 139, 146, 148, 163, 166, 178, 196, 221, 224, 233
Deurvorst, Marieke A.J. (1927-1990) 45, 210
Deurvorst, Melchior W.M. (1897-1977), 9, 40-251
Deurvorst, Sheila J.M. 42, 44, 80, 81, 87, 88, 100, 106, 109, 127, 133, 135, 154, 161, 165, 172, 177, 191, 203, 214, 224, 227, 232, 235
Deurvorst, Theo I.M. (1887-1946) 53, 71-73, 76, 84, 88, 92, 93, 99, 101, 110, 128-130, 137, 139, 161, 162, 166, 211, 233
Deurvorst, Wilhelmus (1739-1752) 29, 30
Deurvorst, Wilhelmus Dionysius (1754-1821) 30
Deurvorst, Will/Willy J.M. (1883-1957) 67, 88, 144, 147, 149
Deurvorst, Zeno M. (1928) 45, 197
Deurvorst, Zeno W.M. (1895-1944) 45, 54, 69, 78, 87, 90, 94-96, 103-105, 113, 131, 140, 141, 143 162, 168, 174, 182, 187, 191, 196-198, 209-212, 213, 216
Deurvorst/Dorforst Gerardus (1701-..)14
Deurvorst-Bouwmans, Gerarda 14
Deurvorst-Hoogeweegen, E.L.M. (Els) (1901-1995) 42, 45, 46, 56, 58, 66, 101, 104, 105, 109-111, 130, 131, 161, 163, 171-174, 177-187, 190-197, 202, 203, 217, 219, 228, 229, 233, 244, 247, 249 250
Deurvorst-Koetsiers/Coetsiers, Antonetta (1716-1797) 27, 29
Deurvorst-Lagerweij, Anna E.M. (grote Tante Anna) (1865-1944) 71, 72, 99, 109, 110, 129, 130, 132, 138, 139, 144, 146, 166
Deurvorst-Mulder, F.W. (Rietje) (1913-1977) 217
Deurvorst-Tielenius Kruijthoff, D.C.D. (Doesje) (1909-1953) 45, 151, 159, 164, 201, 218
Deurvorst-van der Hardt Aberson, A.M.A.L. (Liedje) (1901-1993) 45, 78, 98, 105, 112, 132, 136, 143, 162, 190, 193, 198, 199, 209-211, 213, 226, 232, 233, 238, 245
Deurvorst-Vonk de Both, Jaqueline P.B.Z.M. (Ma) (1874-1958) 51, 90, 98, 102-106, 156, 160, 164, 169, 170-175, 177-180, 182, 184, 185, 192, 193 195-203, 206, 209, 213, 214, 216, 218, 220, 224, 231-235, 239, 244, 250, 251, 256
Deurvorst-Wap, M.E.P. (Mep) (1893-1978) 71, 99, 101, 110, 111, 128, 130, 132, 158, 162, 178, 200, 211, 233
Deurvorst-Yeates, Claire (1903-1966), 9, 41-247
Dibbits, Hester (1965) 23, 25, 26
Dieker, Willem 210, 211
Diepenbrock, Bernard J.(1793-1877) 7
Diepenbrock, Joseph C.J.N.A. (1808-1884) 43
Diepenbrock, Melchior F.J. F¸rstbischof von (1798-1835) 171
Donck, Garrit 15
Dorforst, Gertrudis 14
Dorforst, Henrica Johanna 14
Dorforst/Dorvorst, Joannes 14, 15
Dorforst, Theodorus Derrick 14
Drukker, Verwalter 96, 129, 151, 157

Eclema, Rob van 45
Egberts, boer 163, 164
Ehringfeld, familie 8
Eisenhower, Dwight D. (1890-1969)147, 194, 210, 250
Elferink, 229
Everdingen, mevrouw van 213
Everdingen, van 153

France, Koning Louis XIV de (1638-1715) 8
Fransen, Aeltjen en Hendrik, 21
Fritsch, Gen. Freih. von 171, 173-178

Galen, Christoph B. Freiherr von (1606-1678) 8
Garben, familie 143
Garben, Jan (1867-1946) 212
George VI, A.F.A.G. King (1895-1952) 148, 250
Gerbrandy, P.G. (Gebrandi) (1885-1961) 147, 148
Gerritsen, juffrouw 211
Giebing-Dorforst, Henrica 14
Giebingh, Lubertus 14
Goebbels, Joseph (1897-1945) 187-189, 250
Goebbels, Magda (1901-1945) 189
Goens, L.A. van (Wies) (1878-1961)139
Göring, H.W. (1893-1946) 95, 157, 176, 185, 187, 247, 250
Groenen, Hendrik van 7
Groenen, Otto van 7, 8

Haaften, W.H. van (1911-..) 81, 113, 162, 169, 209, 210, 229,245
Haeck, Johan F. 35
Hardt Aberson, H.A. van der (Herms) (1905-1951) 73, 211
Hardt Aberson, S.E. van der (Bas) (1901-1967) 73, 211
Hardt Aberson-ten Zeldam, B.M. van der (Marietje) (1905-1979) 139, 211
Hardy, sergeant 251
Harmel, Heinz (1906-2000) 188, 189
Harzel, Walter (1912-1982) 188, 189
Hasselt, Barber Willems Deurvorst-van 14
Hauenschild, Oberst Bruno Ritter von (1896-1953)164-169
Heilbron, Benjamin (1890-1941) 77
Herschell, Izaak (1894-1941)77
Himmler, Heinrich L. (1900-1945) 247, 248
Hitler, Adolf (1889-1945) 61, 89, 93, 99, 112, 116, 119, 129, 153, 154, 163, 186, 188-190, 247, 248, 250, 251
Hodges, general C.H. (1887-1966)229
Hoevel, dr. Otto H. (..-1707) 7
Hoevel, Maria W. (1787-1814) 7
Hoevel, mr Johan N. (1735-..) 7
Hol, E.Th.J. (pastoor) 111, 250
Hollman, ijscoman 157
Hoogte, G.W. van der (George)123, 137, 233, 238, 244, 249
Hoogte-Lamers, juffrouw van der 240
Horst, Max F.D.E. (1890-1959) 168, 195, 211
Huender, 153
Huininck, Bernard 30

Ingen Housz, A.J. (Nout) 41, 47, 48, 67, 78, 101, 144, 161, 170 179, 180, 191, 194, 211, 214, 215, 235, 239, 241, 246
Ingen Housz, Anneke 42
Ingen Housz, Jan-Floris 41, 113
Ingen Housz, Maarten 41, 203
Ingen Housz, M. (Lonnie) 42, 239
Ingen Housz-Philips, M.C. (Corrie) 41, 47, 48, 52, 56, 58, 101, 109-111, 161, 170, 172, 180, 191, 211, 214,232, 235, 239, 241, 251

Jansen, Geurt 31
Jansen, metselaar 202
Jansen, mevr. 139
Janssen G.A. ((oom) Willem) 1855-1941) 68, 73
Janssen, Arnoldus (1739-1796) 29
Janssen, Joanna Kroets- 29
Janssen, righter Johannes 31-34
Janssen-Pratt, E. (Aunt Emily) 1868-1945) 68, 73, 74, 125, 129, 137-139, 146, 171, 196, 201, 203, 204, 206, 207, 216, 221, 224, 225
Jong, Joh de, Bisschop van Utrecht, (1885-1955) 75, 76, 93, 121
Jorritsma-Vonk de Both C.F.Z.M. (Tante Clim) (1877-1958)172, 179
Juliana L.A.M.W., Prinses van Oranje Nassau (1909-2004) 54, 119
Jurgens, Jan 74
Jurgens-Andersen, Joy 74, 141

Kempenaer- mevrouw de 75, 197, 200
Kempenaer, A.E. de (Annetje) 51, 76, 105, 112, 123, 168, 177, 197, 200, 211
Kersten, Hendrik 28
Ketelaar, D. 30
Kets, Gerret 33
Kipling, Rudyard 1865-1936) 147
Kniest, Gijsbert 11
Knuvink, Theo 211
Koetsiers/Coetsiers, Antonetta Deurvorst- (1716-1797) 27, 29
Kolfschoten-Deurvorst, Th.L.J. (Tante Lud) (1862-1947)112, 117, 166, 200
Koops, Egbert 7
Kovel, Gerry de 81
Kramer, 117
Kroets, Jan (1771-1864) 29
Kummeling, Frans J. (1912-1988) 152
Kummeling-Bosmann, H.Th. (Riekje) (1916-2010) 152

Laet, IJan de 30,
Lambrechts, J.A. 50, 75, 97, 182, 218
Lamsweerde, Henrick van 17
Leenhof, Lodewijk C. van 33
Levy, Sally (1894-1941)77, 80
Limburg Stirum, graaf Willem van (1889-1958) 90, 177, 205, 217
Lindeschot Ger. I (1640-<1645), 11 Lindeschot Ger. II (1645-..), 11, 12, 13 Lindeschot, Gerrit/Gerhard Jansz (..-1694), 11, 12, 13 Lindeschot, Jacob 11, 12 Lindeschot, Jan 11, 12 Lippe Biesterfeld, Bernard L.F.E.J. C.K.G. P. Prins von (1911-2004) 61, 158 Lippe Biesterfeld, Irene E.E. von, Prinses der Nederlanden 72 Longwein, Capt. 245 Lubbers, Gerrit 36 Melba, Dame Nellie/Helen Porter Mitchell (1861-1931) 66 Merner 6,7 Messink, boer 203 Mezzerits/Mestriz-Wolf, Amalia (1887-1944) 80 Michiels van Kessenich, baron Willem (1902-1992) burg. Maastricht 169 Model, W.O.M. General (1891-1945) 175, 180, 181, 184, 188, 189, 193 Montgomery, Viscount of Alamein B.L. (1887-1976) 116, 130, 150, 249 Munster, Lutgera van 13 Mussert A. (1894-1946) 68, 71 Mussolini, Benito (1883-1945) 68, 247 Nas, Anna 110 Nispen, Lodewijk C.J.C.F. van (1790-1872) 7 Nolet-Vonk de Both, H.B.J.Z.M. (1883-1967) (Tante Leen) 141 Nottel, Jan op den 9 Oostendarp/Ostendarp, Teunis 22 Ostendarp, Jannis 22 Palland, baron van 73 Pierik, bakker 111, 135 Plinval Salgues, Jean P.M. Le Febvre Comte de (1880-1967) 154, 155. 156 Plinval Salgues-Vonk de Both, A.E.Z.M. Comtesse de (Tante Guus)(1880-1975) 82, 154-156 Pol, politieagent 162 Poullie (Pauli), C.C. (ca.1920-1944)136, 137 Raa, Hendrik Jansz van, 11 Ralph, P. 26 Rasch, Johan 21 Reigers Dr.Bernard J. (1745-1827) 7 Reigers, Th. J. Reigers (1732-1806) 7 Reij, Mej. G.J. (1905-1987)198, 199, 206, 209-211 Reij, Mej.Tini 218 Reiners, Derrick 14 Rika, dienstmeisje Els 173 Riss, dokter en mevrouw 103 Rundstedt, K.R.G. General von ((1875-1953) 175, 248 Rutschmann, 143, 144 Rutter, Theo 149 Reesing, Gerhard/Gart 22, 23 Sassen, J.R. (Oom Ru) (1876-1946) 50, 92, 120, 153, 169, 175, 194, 200, 208, 222, 223, 225 Sassen-Vonk de Both, Maria Z.C.J.A. (Tante Mie) (1877-1970) 50, 66, 92, 110, 114, 129, 130, 132, 153, 154, 163, 172, 175, 176, 178, 179, 194, 200, 207, 211, 222-225, 243 Schmidt, F.G.W. 85, 89, 97, 107, 111 135, 137, 145, 151, 159, 167, 212, 238 Schmidt-Corbeleijk , W.H.O. 160 Schmits, 17 Schuhmacher, Ritmeester 196 Schuylenburch, Jvr. Elisabeth van 194, 194, 195 Schuylenburch-van Hangest barones díYvoy van, H.F.J.P. (Etta)(1898-1961)194, 195 Schuylenburch-Mc Martin, L.Jean van (1903-1979)194, 195 Schuylenburch, Jhr. Willem Albert Willema van (Wich) (1872-1845) 68, 85, 148, 193-195, 243 Schuylenburch, Jvr.Olga M.I. van 194 Schuylenburch, Jhr. Richard F.A.W.A.W.L. van (Poet)(1898-1944)109, 111, 148, 160, 193, 194, 243 Schultz, de heer 212 Severijns/Severijn, Rutger 15-18 Seyss Inquart, A. (1892-1946) 68, 176, 230 Sloot, 136, 140, 163, 171, 220, 236 Smith, Bernhard 15 Sonneman, Leonart 11 Speer, Berthold K.H. Albert (1905/1981) 189 Spier, Arie (1906-1941)77 Stauffenberg, C.P.M.S. Graf von (1907-1944) 153, 188 Steverink, S.Th. 50, 218 Stienstra, de heer 168 Stolberg-Wernigerode, L.C.O.G.A.R. Prinz zu (1910-1945) 177-179, 203 Stolberg-Wernigerode. J.L. General Graf zu (1900-1945) 177-179, 203 Straus, Asche/Asser (1883-1944) 147 Straus-Levy, Julia (1898-1944) 147 Straus Harry Jonny (1924-1945) 147 Straus, Benjamin (1880-..) 119 Student, General K. (1890-1978) 176, 194 Teniers de Jongere, David (1610-1690) 18, 193 Toorop, A.C.P. (Charley) (1891-1955) 193 Toorop. Jan Th. (1858-1928) 193 Ulft, Diderik en Grieten van 6 Vel (Fel), B. wachtmeester 125 Veldkamp, Theo 240, 241 Veldt/Velde, Ricxken-Rijcxken Lindeschot-/Deurvorst- te (1653-1727), 10, 11, 12, 13, 19, 24 Veltkamp, Mientje 57-60, 87, 110, 111, 115, 116, 127, 128, 134, 152, 157, 161, 167, 173, 177, 185, 191, 202, 221, 235, 239 Verheij, Riek 57, 71, 109, 110, 115, 118, 127, 128, 133, 145, 152, 161, 167, 168, 170, 173, 177, 179, 185, 191, 217-219, 228, 237 Vis, H. (1895-1968) 120, 235, 238, 239 Visser, Derk 28, 29 Vollenhoven, Kees van 120 Wap, Antoinette 71, 166, 204 Wavell, Archibald Earl of (1883-1950) 85, 204 Werner, Oberfeldwebel 210, 213 Wilhelmina H.P.N., Koningin der Nederlanden (Queen) (1880-1962) 54, 61, 66, 72, 101 Wilkens 31 Winkelman, Generaal H.G.(1876-1952) 54, 55 Wissink, 237 Witt, Cornelis de (1623-1672) 8 Witt, Johan de (1625-1672) 8 Wolberts, Herman, 11 Wolf, Jacob (1892-1941)77 Wolters, Anna Deurvorst- (1702-1730) 9, 19-27, 29, 36, 37, 252-255 Wolters, Jenneken Deurvorst-/op den Nottel- 9, 12 Wolters, de heer 250 Wolters-Daelhoff, J. (1674-1709) 19 Wormmeester, Derk G. (1891-1970) 196, 202, 218, 221 Wormmeester, H.C. 223 Wyers, Beatrix Koetsier-(1677-1771) 27-29 Yeates, Chris W. (1900-1977) 67, 69, 147, 251 Yeates, Evelyn J. (1898-1977) 59, 69, 72, 85, 147, 251 Yeates, Frederick W. (1865-..) 69 Yeates-Bischof, M.A. (May/Mum) 69, 123, 231, 242, 244