apr 032015
 

De Duitse inval in Nederland werd al een jaar verwacht. Van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken vertelt over de pogingen de hij deed neutraal te blijven en op welke wijze dat hopeloos mislukte. Nederland werd gemobiliseerd en nam maatregelen. Op 5 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland, België en Frankrijk binnen. Hoe verliep de strijd […]

apr 032015
 

Noordoost Nederland bevrijd. Claire vertelt over de verschrikkelijke nacht die aan hun bevrijding voorafging. Voor het verhongerde westen van Nederland werden noodmaatregelen getroffen. …De verbazing in geallieerde kringen, met name over het faciliteren van de aanvoer van voedsel (naar West-Nederland), was groot. Gerbrandy sprak er op 15 april met Churchill over die –zo wordt geschreven− […]

aug 042012
 

Op deze stralende 10e mei keken zij vanaf een uitzichtpunt op hun ‘bergje’ vanuit de bosjes met verbazing naar de eindeloze stroom binnentrekkende troepen, legerkeukens, Rode Kruiswagen, kanonnen met soms ertussenin een rijtuig met belangrijke mannetjes met hoerapetten en een scharminkelig paard ervoor. Een optocht die vijf uur duurde. Daarna volgde dagen en nachten van […]