mrt 152011
 

NBD Biblion voor alle bibliotheken en scholen, het samenwerkingsverband van Nederlandse openbare bibliotheken, uitgevers en scholen:

De hoofdpersoon van deze biografie, een Duitse adellijke jongedame, sloot in 1794 met de toen 53 jaar oudere, befaamde baron von Münchhausen een verstandshuwelijk. Het was geen gelukkige verbintenis; ze had enige affaires en de vraag rees of haar man wel de vader van haar dochtertje was. Reeds voor zijn overlijden in 1797 brak er ruzie uit over de erfenis. Ze belandde in het Gelderse Didam, waar ze enige tijd een minnaar had, maar tenslotte in 1800 trouwde met een andere man: de plaatselijke drost: Abraham de Both.

Uitvoerig gaat Deurvorst in op de perikelen van de dorpspolitiek: de jarenlange ruzies rond de benoeming van een nieuwe pastoor die uitliepen op een volksoproer, de afgewezen minnaar die voortdurend dwarslag en zelfs De Both liet ontvoeren en frauduleuze praktijken. De Both werd tenslotte ontslagen, werkte enige tijd nog als advocaat in ‘s Heerenbergh en Zutphen. Hij overleed in 1837, twee jaar voor zijn vrouw. Het laatste deel behandelt de geschiedenis van hun nakomelingen tot eind negentiende eeuw. Met veel illustraties in kleur en zwart-wit, talrijke bijlagen, een literatuuropgave en register. Vlot, hoewel soms wat warrig geschreven en met veel herhalingen. Voor lezers met interesse voor Gelderse historie en familiegeschiedenissen. Vooral geschikt voor bibliotheken in Gelderland en voor grotere historische collecties. (5 maart 2011)