okt 042020
 

Wijn en IJzer langs de Oude IJssel, de families Deurvorst, Diepenbrock, von Raesfeld en Reigers en hun firma’s (1700-1940)

Wanneer een industrie gedurende een paar eeuwen succesvol kan opereren, was dat meestal mogelijk dankzij enkele aan elkaar gelieerde families. Dat was ook het geval met een aantal wijnkoperijen en ijzergieterijen langs de Oude IJssel in Gelderland, waarbij de Duitse en Nederlandse families Deurvorst, Diepenbrock, von Raesfeld en Reigers betrokken waren. Zij stonden aan de wieg van wat later IJzergieterij en Emailleerfabriek Diepenbrock & Reigers Ulft -DRU- zou worden. De ondernemer in hart en nieren en tevens medicinae doctor J.J.S. von Raesfeld (1770-1854) was een van de vijf financiers bij de stichting van IJzergieterij Vulcaansoord. Ook de familie van de vrouwen die zij trouwden kwam voor het merendeel uit grote en kleine wijnkoperijen waarvoor de eerste drie delen van het boek zijn gereserveerd en industriële ondernemingen, die in de delen III t/m VI aan bod komen. Over de mannen en hun vrouwen wier leven om dit soort handelsfirma’s en industrieën draaiden gaat dit boek. Een beeld over de tijd, ruim twee eeuwen, waarin zij leefden komt daarbij als vanzelf naar voren. Zij worden waar mogelijk in hun eigen taal geciteerd.

In de eerste twee delen komen de rooms katholieke kooplieden ter sprake. Omdat zij vanwege hun godsdienst geen ambtelijke functies mochten vervullen kwam universitair studeren in deze kringen bijna niet voor. Velen van deze welvarenden rooms katholieke burgers hadden een wijnhandel. Daarnaast maakten zij zich nuttig door deel te nemen aan het bestuur van de stad waarin zij woonden.

Een boek schrijft vaak zichzelf. Dat is hier zeker het geval geweest. Achtereenvolgende generaties Deurvorst voerden in Gelderland een harde strijd voor hun geloof. De discriminatie die zij daarbij ondervonden, de hardnekkigheid waarmee zij hun godsdienstvrijheid verdedigden, tot in Den Haag toe, de saamhorigheid van katholieke families in een stad en zelfs duidelijk aangetoonde religie discriminatie, het kon aan de hand van de gevonden stukken worden uitgewerkt.
In het de laatste drie delen ligt de focus op de Duitse en Nederlandse families en hun voorouders die hun stempel drukten op Diepenbrock & Reigers, DRU, in Ulft. Welke mensen stonden aan de start van deze onderneming? Wie waren hun voorouders? Onder de voorouders van de vrouwen van deze ondernemende starters werden eveneens boeiende ondernemers aangetroffen.

De geschiedenis van de Ulftse hut wordt aan de hand van de reeds besproken personen in het laatste deel uitgewerkt. Daarvoor zijn de notulen van de commissarissenvergaderingen van 1867 tot 1929 de leidraad, Tot twee maal toe hing het voortbestaan van het familiebedrijf aan een dun draadje. De rechter moest er in 1872 aan te pas komen om dat op correcte wijze weer in goede banen te leiden. Frans Deurvorst leidde het bedrijf van 1895 tot 1929. Na zijn auto ongeluk ging het mis met de opvolging. Zijn zwager ir. Ru Sassen nam het bewind over en zag niets in een samenwerking met de zonen van Frans. Zij werden het bedrijf uitgewerkt. Gebaseerd op overgeleverde brieven markeert het verslag over deze strijd het einde van dit boek. Het vertrek van Frans Deurvorst betekende het einde van de betrokkenheid van een Duits-Nederlands ijzerdynastietje uit Bocholt en De Achterhoek, dat zich met veel toewijding 157 jaren aan deze ijzergieterij heeft gewijd.