mei 292018
 

AA Abbeville Abessinië Achterhoek Achterveld Addis Abeba Adlerhorst Adriatische Zee Afrika Afsluitdijk Afwateringskanaal Aken Albanië Albertkanaal Albion Alexandrië Algerije Algiers Ameland America Limburg Amerika, zie VS Amersfoort Amiens Amsterdam Amsterdam-Rijnkanaal Antwerpen Apeldoorn Apennijnen Apulië Ardennen Arnhem Arno Arromanches Atlantische kust Atlasgebergte Auschwitz-Birkenau Australië Azewijn Azov, Zee van Babi Yar Balkan Baltische Staten Baltische Zee Barneveld […]

mei 292018
 

Alexander, Harold Alkema, Willem van Anderson, Kenneth Andrée Wiltens, Bud Arnim, Hans-Jürgen von Attlee, Clement Auchinleck / the Auk, generaal Auk, the, zie Auchinleck Badoglio, Pietro Bauer, Yehuda Bayerlein, Fritz Beatrix, prinses Bedell Smith, Walter Beria, Lavrentiy Bernadotte, Folke Bernhard, prins Beukema toe Water, F.K.T. Bittrich/Biettrich, Wilhelm Blaskowitz, Johannes Bleekemolen, Johannes Boezeman, Sjaak Bormann, Martin […]

apr 152015
 

Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord. De Leiders. -Adolf Hitler, der Führer. -Joseph Stalin, uncle Joe. -Benito Mussolini, il Duce. -Winston Churchill -Franklin D. Roosevelt, FDR Hitler en zijn hofhouding. -NSDAP. -Het Duitse leger en de SS. -De kring rond Hitler. -De persoon Hitler. De oorlogshandelingen in Europa vóór 1940.. De Duitse inval in Nederland 1940.. -De moeizame […]

apr 032015
 

De Leiders waren Hitler, Stalin, Mussolini, Churchill en Roosevelt. Uit welk milieu stamden ze, welke opleiding hadden ze genoten en hoe waren ze aan de macht gekomen? Op welke wijze bepaalden zij het oorlogsverloop en tenslotte de vraag die een ieder interesseert over mensen die heersten over leven en dood van miljoenen mensen, hoe gingen […]

apr 102015
 

Hitler en zijn Hofhouding. Hitler had zijn machtsimperium met zorg opgebouwd. Binnenlands regeerde hij via zijn partijnetwerk, militaristisch met behulp van het Duitse leger en de aan hemzelf ondergeschikte SS-onderdelen. Wie waren de kopstukken die hem dagelijks omringden? Wat voor vrouw was zijn vriendin, Eva Braun, die teneinde Hitlers aantrekkelijkheid bij het Duitse volk niet […]

apr 032015
 

In De oorlogshandelingen vóór 1940 wordt kort beschreven hoe deze Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Ter sprake komen Mussolini die een Groot Romeins Rijk wilde stichten, het Molotov-Ribbentrop-pact waarin Duitsland en Rusland een niet-aanvalsverdrag sloten en de Duitse inval in Polen, waardoor Frankrijk en Engeland aan Duitsland de oorlog verklaarden. De Duitse inval in Denemarken en […]

apr 032015
 

De Duitse inval in Nederland werd al een jaar verwacht. Van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken vertelt over de pogingen de hij deed neutraal te blijven en op welke wijze dat hopeloos mislukte. Nederland werd gemobiliseerd en nam maatregelen. Op 5 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland, België en Frankrijk binnen. Hoe verliep de strijd […]

apr 032015
 

Dagboek jaarwisseling 1940/1941. Laten we alle ellende die wij te verwachten hebben maar met een positief gemoed tegemoet treden, schreef zij. …Het is een raar gevoel dat we een tijd tegemoet gaan waarin verbazingwekkende en schokkende gebeurtenissen ons deel zullen zijn. We moeten er wel doorheen en dan kun je het beter met een positief […]

apr 092015
 

Het lange hoofdstuk over Het Verzet is onderverdeeld in sabotage, stakingen, spionage, onderduikers en de verzetsgroepen, van de dierbare kleine groep De Geuzen, alle grote en veel kleine verzetsgroepen daartussenin, tot de laatste, de BS, de later zo omstreden Binnenlandse Strijdkrachten. De ruzie om de macht tussen de Ordedienst,de Raad van Verzet en de Landelijke […]

apr 032015
 

Hoe werden België en Frankrijk door de Duitsers veroverd en waarom moesten duizenden militairen van het strand bij Duinkerke worden gered? Frankrijk werd in tweeën gedeeld, de Vichy regering en de zogenaamde vrije Fransen. … met Duinkerke als centraal punt, zaten de resterende geallieerde troepen machteloos in de val…

apr 032015
 

Toen de lage landen en de kust van Frankrijk in Duitse handen waren, overwoog Hitler de Slag om Engeland. Hoe hebben de Engelsen dit kunnen voorkomen en wat heeft Hitler verzuimd dat dit kon gebeuren? Heeft Dad’s Army echt bestaan? … Indien de Duitsers gekozen hadden voor de strategische variant, het bombarderen van vliegvelden en […]

apr 032015
 

Italië 1940. Nadat de Duitsers zoveel succes hadden geboekt wilde Mussolini niet achterblijven. Hij pikte een stuk Franse Rivièra in en deed een poging Egypte in te palmen. Daardoor begonnen de eerste oorlogshandelingen in Noord-Afrika. … Het onafhankelijke Egypte was Italië’s eerste prooi. De aanval werd van twee kanten ingezet, vanuit het zuiden vanuit Italiaans […]

apr 102015
 

Griekenland. Ook Mussolini ging weer op het oorlogspad. Hij wilde de Balkan (olie!) bezetten. De weg erheen voerde over Griekenland. De Britten schoten de Grieken te hulp en omdat de Italianen alleen maar terrein verloren, moesten de Duitsers Mussolini bijstaan. De Britten dolven jammerlijk het onderspit. … Ook voor de Duitsers was de slag om […]

apr 032015
 

Dagboek jaarwisseling 1941/42. Claire is nog vol goede moed en er was zelfs nog een lekker Oudejaarsdinertje geweest. Het is nu kwart voor zeven. Mel en ik drinken ons laatste borreltje op de eerste dag van het jaar 1942. Dat is op zich natuurlijk niet zo erg. We zijn best wel blij dat wij de […]

apr 102015
 

De van 1941 tot 1943 op- en neergolvende strijd in Noord-Afrika en de generaals die daar de strijd bepaalden, zoals de Duitse generaal Rommel en, dankzij het feit dat Verenigde Staten van Amerika zich ook in de strijd hadden gemengd, de geallieerde generaals met hun onderlinge ruzies. Twee jaar vechten in de onmenselijke woestijn voor […]

apr 032015
 

Dagboek jaarwisseling 1942/43. Er is nog een hoop ellende te melden. We zijn er alleen maar op achteruit gegaan, schrijft Claire. De joden weggevoerd, het land wordt leeggeroofd en de voedselsituatie is verslechterd. … En wat te denken van de huizen langs de kust die door de Duitsers steen voor steen worden afgebroken en naar […]

apr 102015
 

De Zachte onderbuik van Europa noemde Churchill de Middellandse Zee waar de geallieerden in 1943 hun veroveringstocht voorzetten. De landingen in Sicilië verliepen goed maar de strijd was hevig. Mussolini en zijn fascisten kwamen ten val. Roosevelt, Stalin en Churchill kwamen in Teheran bijeen om afspraken te maken. Dat verliep bepaald niet in pais en […]

apr 032015
 

Oost-Europa 1941/44. De door de SS-Einsatzgruppen uitgevoerde slachtingen van miljoenen mensen komen uitvoerig aan bod. Vervolgd wordt met de efficiënt verlopen inval in de Sovjet-Unie en de vergeefse strijd om Leningrad en Moskou. Vooral deze laatste mislukking betekende een omslag in de Duitse successen. Daar kwamen eind 1942 het drama van Stalingrad en het verlies […]

apr 032015
 

Dagboek Jaarwisseling 1943/44. Churchill heeft gezegd dat 1944 de beslissende strijd zal brengen. Ik ben er klaar voor, schrijft Claire. … We zijn vanavond opgebleven. We hebben zelfs de klok moeten zetten. Nooit heb ik de radio en de BBC zo gemist als vanavond. Om 12 uur hebben we getoast en nooit tevoren waren onze […]

apr 032015
 

De vluchtroute voor geallieerde piloten. Van de tienduizenden over de Achterhoek vliegende bommenwerpers werd een groot aantal afgeschoten. De bemanningsleden die levend de grond bereikten werd als het maar enigszins mogelijk was, door de Ondergrondse verder geholpen. Hoe dit werd gedaan wordt verteld aan de hand van het verhaal van twee Amerikaanse piloten die in […]

apr 102015
 

Van Normandië naar de Rijn. Na de geslaagde landing in juni 1944 van vijf divisies op de stranden van Normandië ontbrandde er een bloedige strijd die twee maanden later zijn beslag kreeg in de slag rond Fallaise, waar de stank van kadavers nog weken lang het ademen onmogelijk maakte. Daarna kwam Parijs in zicht. Charles […]

apr 032015
 

De aanslag op Hitler. In de tijd tussen de landing in Normandië en Market Garden werd een aanslag op Hitler gepleegd. Naar aanleiding hiervan wordt nader ingegaan op Hitlers gezondheid en de charlatan die hem dagelijks een cocktail stoffen inspoot, waardoor de gezondheid van de Führer zichtbaar achteruitging. …De pers heeft lang uitgedragen dat het […]

apr 102015
 

De Betuwe, Limburg, Brabant en Zeeland. De bewoners van de Betuwe werden massaal geëvacueerd. Hun land werd onder water gezet. Zuid Limburg werd snel bevrijd maar Noord-Limburg en Oost-Brabant leden onder fronten die zich maanden lang in hun woongebied verplaatsten. Om eindelijk gebruik te kunnen maken van de haven van Antwerpen werden de Westerschelde-oevers van […]

apr 032015
 

Het Ardennenoffensief. Er broeide iets in ‘t Zonnehuis, het door de Duitse generaal Model in beslag genomen huis naast Claire in Terborg. Er was een heel belangrijke gast. Er werd een laatste aanval gepland. Deze poging van Hitler om de geallieerden zoveel schade toe te brengen dat zij bereid zouden worden gevonden om vredesonderhandelingen te […]

apr 032015
 

Van de Rijn naar Berlijn. In Jalta verdeelden Roosevelt, Stalin en Churchill de buit. Niet dat de stemming goed was. Roosevelt, ziek en zwak, gaf Stalin op veel punten zijn zin. Polen werd opgedeeld. Eindelijk begonnen de geallieerde offensieven vrucht af te werpen. De Rijn werd gepasseerd, het Ruhrgebied werd veroverd en zowel Russen als […]

apr 032015
 

Noordoost Nederland bevrijd. Claire vertelt over de verschrikkelijke nacht die aan hun bevrijding voorafging. Voor het verhongerde westen van Nederland werden noodmaatregelen getroffen. …De verbazing in geallieerde kringen, met name over het faciliteren van de aanvoer van voedsel (naar West-Nederland), was groot. Gerbrandy sprak er op 15 april met Churchill over die –zo wordt geschreven− […]

apr 032015
 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Waarom zijn 4 en 5 mei in Nederland uitgekozen tot bevrijdingsdagen, terwijl heel Europa voor de dag van de Duitse capitulatie, 8 mei, koos? …Europa heeft er hopelijk van geleerd. Het besef dat dit nooit meer mag gebeuren zou er bij iedereen van jongsaf ingehamerd moeten worden. […]

apr 032015
 

Nawoord. Zowel de nazi’s als de geallieerden beriepen zich op Gods steun. Hoe is dat te verklaren? … Was deze oorlog misschien een strijd op hoog niveau tussen Goed en Kwaad, met het doel de wereld te vernieuwen?Was dit dan het doel waarvoor zo velen zonder het te weten wereldwijd hun leven hebben moeten geven? […]

apr 032015
 

Bronnen en Bibliografie. Oorlogshandelingen in Europa – Ambrose, Stephen E., D-Day 6 juni 1944, Roularta Books, Brussel, 2003 (Engelse uitgave 1994). – Boldt, Gerhard en Ernst A. Hepp, Die letzten Tage, Rowohlt Verlag, Hamburg-Stuttgart, 1947. – Brent, Jonathan en Vladimir P. Naumov, Stalin’s last crime, The Doctors’ plot, John Murray Publishers, 2003. – Cartier, Raymond, […]

apr 032015
 

Beeldverantwoording. Omslag – http://www.zona-militar.com Tweede Wereldoorlog – www.u-s-history.com De Tweede Wereldoorlog volgens Jannes – Jannes Deurvorst Claire Deurvorst-Yeates – familiearchief Hitler – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ Stalin – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ Mussolini – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ Churchill – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ Roosevelt, F.D. – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ Inval Duitse leger in Nederland – The Rape of The Netherlands, Van Kleffens Fall Gelb, afsluitende fase – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ […]