Bronnen

 

T.a.v. Münchhausen versus Bährne von Brun:

 1. Werner R. Schweizer Münchhausen und Münchhausiaden
 2. Geschlechtshistorie derer von Münchhausen von 1740 auf die neueste Zeit
 3. Münchhausen-Museum Bodenwerder
 4. Janis Ulmis, Direktor des Museums Limba’i Letland
 5. Carl Haensel, Das war Münchhausen Roman aus Tatsachen
 6. Stammtafeln von Münchhausen
 7. Alida Weiss Wer war Münchhausen wirklich?
 8. Neues Allgemeines Deutsches Adels-Lexikon
 9. Hannoverschen Anzeigen
 10. Sleutelafrekeningsboekje voor het gebruik van een W.C. uit het jaar 1794
 11. Museum im Schloss, Bad Pyrmont.

T.a.v. Abraham de Both

 1. Gelders Archief inv. nrs. 0016, 0143, 0159, 0232, 0646, 2519, 3027
 2. Jan Harenberg e.a., Een bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers
 3. Vereniging Gelre, Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808
 4. Vereniging Gelre, Album Promotorum van de Academie te Harderwijk
 5. Archief ‘s-Heerenberg
 6. W. Zondervan Het Oud Archief der gemeente Didam 1626 – 1813
 7. Regionaal Archief Nijmegen inv. nr. 3011
 8. J. W. van Petersen Het lijk in de kelder of de gruwelijke gebeurtenissen voorgevallen te Doesborgh
 9. Jan Bervoets Een levensbeschrijving Alexander Ver Huell 1822 – 1897
 10. Jan Buisman, Bar en Boos, 7 eeuwen winterweer in de Lage Landen
 11. Alexander Loichinger, Melchior Diepenbrock, seine Jugend und sein Wirken im Bistum Regensburg (1798 – 1845)
 12. B. Smit, Didam 1815 – 2005, een Liemerse Plattelandgemeente
 13. J. W. van Petersen, Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn
 14. Nol Tinneveld 1907 – 197714. P.W. van Wissing De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795
 15. Pieter Spierenburg Zwarte Schapen
 16. Archief Stad Amsterdam inv. nr. 1120,
 17. Friedrich Bülau Geheime Geschichten und Ratselhafte Menschen, Sammlung verborgener oder vergessener Merkwürdigkeiten.

T.a.v. Frans Xaveer de Both / Papa de Both

 1. Historisch Centrum Overijssel inv. nr. 226
 2. Dr. G. B. Janssen De Houberg en zijn Bewoners
 3. Joan Grant, Eyes of Horus
 4. Jansen-Cilag B.V., Geschiedenis van de anticonceptie
 5. Gemeentearchief Herwen en Aerdt

T.a.v. Zeno Vonk de Both

 1. Drs. L. Schaars De Mens, serie woordenboeken WALD
 2. IJzergieterijen langs De Oude IJssel 1689 – heden
 3. Dr. G. B. Janssen en G. A. J. Willemsen, Mathena, de geschiedenis van een havezate in de Liemers.

T.a.v. de bijlagen

 1. Museum im Schloß Bad Pyrmont Badegäste der Aufklärungszeit in Pyrmont en Brunnenstraße Bad Pyrmont
 2. Paul Collinet L’ancienne faculté de droit de Douai, 1562 – 1793
 3. Vereniging Gelre, Statistieke Beschrijving van Gelderland van 1808, deel II Kwartier van Zutphen
 4. Zie boven nr. 1 t.a.v. Münchhausen versus Bährne von Brun
 5. Gerardus Arnoldus Nicolaus Allebé, De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest, eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding.