sep 182010
 

Tijdschrift voor Familiegeschiedenis
Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie jaargang 16 – nr 3 – september 2010, blz. 111

Dit boek vertelt het levensverhaal van Bernhardine Friederica Louise von Brun (1773 – 1839) en haar echtgenoten Hieronymus von Münchhausen en Abraham de Both. Zij kwam uit het Hessische Weserbergland en behoorde tot een laag-adellijke familie. Zij leefde eerst samen (1) en trouwde vervolgens met de meer dan vijftig jaar oudere miliitair Hieronymus von Münchhausen, die vooral beroemd is geworden als avonturenverteller. Zij liep echter van hem weg (2) en kwam in het Gelderse dorp Didam terecht, waar zij de plaatselijke drost en baljuw Abraham de Both leerde kennen. Na hun huwelijk en het ontslag van Abraham de Both vestigden ze zich in ‘s-Heerenberg, waar Both als advocaat actief was. Hun zoon Frans werd de stamvader van een familie van notarissen en ijzergieters (3), De bijlagen bevatten onder meer genealogische overzichten van de families Von Münchhausen, De Both en Von Brun.

Opmerkingen auteur:

      (1) – Bernhardine Brunsich von Brun leefde voorafgaande aan haar huwelijk niet eerst samen met Hieronymus von Münchhausen.
      (2) – Bernhardine Brunsich von Brun werd 6 maanden na de huwelijksdatum door Hieronymus von Münchhausen wegens vermeend overspel verstoten.
      (3) – één notaris.