aug 042012
 

Willem Deurvorst van De Bonte Os is de hoofdpersoon in het volgende hoofdstuk. In de archieven komt hij voor het eerst duidelijk naar voren wanneer hij in 1695 met de uit Doesburg afkomstige weduwe Ricxken te Velde trouwt. Er was waarschijnlijk sprake van een verstandshuwelijk. Ricxken zocht een brouwer om de zaak van haar overleden […]

aug 042012
 

Ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst; Willem Deurvorst/Durvörst/Durvorst/Durvers/Dürförst (16..-1720), ouders en herkomst onbekend. Trouwt 25-07-1695 te Doesburg met de weduwe van Gerrit Lindeschot, Rixcken te Velde/Veldt, Doesburg 07-12-1653 – ✝ Doesburg 1727. Hij was brouwer en herbergier van De Bonte Os aan de Meipoortstraat in Doesburg. Hij had neveninkomsten als pachter van diensten. Gerhard/Garrit/Gart/Gerrit Deurvorst Doesburg […]