apr 032015
 

Nawoord. Zowel de nazi’s als de geallieerden beriepen zich op Gods steun. Hoe is dat te verklaren? … Was deze oorlog misschien een strijd op hoog niveau tussen Goed en Kwaad, met het doel de wereld te vernieuwen?Was dit dan het doel waarvoor zo velen zonder het te weten wereldwijd hun leven hebben moeten geven? […]