apr 032015
 

Noordoost Nederland bevrijd. Claire vertelt over de verschrikkelijke nacht die aan hun bevrijding voorafging. Voor het verhongerde westen van Nederland werden noodmaatregelen getroffen. …De verbazing in geallieerde kringen, met name over het faciliteren van de aanvoer van voedsel (naar West-Nederland), was groot. Gerbrandy sprak er op 15 april met Churchill over die –zo wordt geschreven− […]