okt 022012
 

Berghapedia

In “Imagine a perfect, cloudless May day” laat Lied Deurvorst het eigenlijke verhaal, het dagboek van Claire Deurvorst-Yeates, voorafgaan door een hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst. Het gaat daarbij om Deurvorsten die in de zeventiende en achttiende eeuw leefden. Behoudens de familiebanden tussen de hoofdrolspelers, is er geen directe relatie tussen de twee delen van het boek, maar beide delen zijn op hun eigen manier het lezen waard.

Het hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek. Hoewel dit onderzoek diepgaand en gedegen is uitgevoerd, blijven meerdere vragen onbeantwoord. De kracht van het hoofdstuk zit hem dan ook niet zo zeer in het verhaal dat het vertelt, maar in de wijze waarop Lied Deurvorst met bewezen feiten, mogelijke interpretaties, speculaties en veronderstellingen omgaat. Menig genealoog zal bij het lezen van dit verhaal enkele ideeėn opdoen voor zijn of haar eigen stamboomonderzoek.

Het dagboek van Claire Deurvorst-Yeates geeft een indringend verslag van haar oorlogservaringen in Terborg; met name in 1944. Zij was in vrijwel alle opzichten een gewone burger en beschreef vanuit dat perspectief het leven van alledag. Ze was geen verzetsstrijdster, ze zat niet in een kamp, als vrouw liep ze geen gevaar bij een razzia opgepakt te worden, nee, ze was een gewoon iemand en dat brengt haar verhaal heel dicht bij. Ze onderscheidde zich alleen van de rest van de bevolking doordat ze Engelse was en doordat ze tot de beter gesitueerden behoorde. Dat bracht de dreiging mee dat de Duitsers niet maar zo een kamer konden confisqueren, maar gelijk het hele huis als hoofdkwartier wilden hebben. Bij het beschrijven van deze en andere angsten, zorgen en hachelijke momenten raakt Claire de juiste menselijke toon, zonder te emotioneel of te afstandelijk te worden.

Het dagboek is door Lied Deurvorst enigszins ingekort en wordt de lezer in de oorspronkelijke Engelse taal aangeboden. Voor wie Engels kan lezen, is dit geen probleem. Hier en daar doet een zin of woord wat vreemd aan, maar dat komt omdat het Engels van zeventig jaar gelden is. In het dagboek zijn enkele fragmenten uit het dagboek van Claires man, Mel Deurvorst, opgenomen, en zijn Nederlands doet net zo goed wat ouderwets aan. Het enige probleem met Claires Engels is dat het veel geïnteresseerden ervan zal weerhouden het dagboek te lezen. Hopelijk zal er in de toekomst nog een Nederlandse vertaling verschijnen.

September 2012

Geef een reactie