okt 022020
 

Wijn en IJzer langs de Oude IJssel – de families Deurvorst, Diepenbrock, von Raesfeld en Reigers en hun firma’s (1700-1940)

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel I – Doesburg

Deurvorst in Doesburg

Willem van De Bonte Os (1662-1720)

‘Vilipendiën en Eerroerige woorden’

Gerrit Deurvorst (1697-1769)

Gerrit en sijne Lieve Bruijde Anna Wolters

De afwikkeling van de boedel na het overlijden van Anna

De boedelbeschrijving

Anna’s winkel

Gerrits tweede vrouw Antonetha

Gerrit in gerechtelijke zaken

Gerhard contra Derk Visser – 1735

Gerrit, pachter van ’s lands impositiën op wijnen – 1742

Gerhard Deurvorst contra Johannes Janssen 1746-1748

Gerrit contra Gijseling over valsheid in geschrifte 1741-1747

De Schipbrug en het Veer over de IJssel

Boom- en Sleeppacht over de Oude IJssel

Gerrits overlijden

Antonetha, Gerrits tweede vrouw

Genealogische schema nr 1: Deurvorst-Koetsier

De Kinderen van Gerrit en Antonetha

De religieuzen, Anneke (1733-1815) en Beatrix (1752-1817)

Pastoor Harmannus (1742-1810)

Pastoor Bernardus (1756-1802)

Diena Janssen-Deurvorst (1735-1814)

Judith (1751-1814)

Willem, koopman en rentenier (1754-1821)

Frans, koopman (1759-1813)

Deel II – Ter Borgh

Jan Hendrik Deurvorst (1749-1833) en Harmina Pierik (1752-1812)

‘Ter Borgh’ aan het einde van de 18e eeuw

Leven in Terborg

Veiligheid in de stad

Jan Hendrik als wijnkoopman

De oorlogsschaden

De strijd bij de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris Joes Dericks

Jan Hendrik als volksvertegenwoordiger bij de landdagen

De Commissie Geloofsgeschillen

De lange strijd om het Terborgse kerkje

Het leven van Terborgse burgers rond 1800

Het onderhoud van de stad

Brand
Schilderwerk

Patenten

De IJsselweide

De strijd tegen de meikevers

De Franse invloed op Terborg vanaf 1809

Jan Hendriks laatste jaren
Gerrit Jan Deurvorst (1776-1841) en Aleid Staring (1780-1836)

Gerrit Jan als Municipaalraad

De Wijnaffaire, wijnzaken voor de zoons

Terborg van 1834 tot 1841

Genealogisch schema nr 2 Deurvorst – Staring

De kinderen van Gerrit Jan Deurvorst en Aleid Staring

Rudolf en Maria Jacoba Bodd

Frans
Harmina en Jan Roes

Gerard en Johanna van der Loo

Jozef en Cornelia Anna Maria Roes

Anna en Bernardus Janssen

De erfenis van Gerrit Jan

Deel III – Diepenbrock en Von Raesfeld

Genealogisch Schema 3: Anton Diepenbrock en Franziska Kesting

Anton Diepenbrock (1761-1837) en Franziska Kesting (1763-1823)

Een merkwaardig vlucht, verteld door hun zoon Joseph

Bernard Diepenbrock (1727-1804) en Anna Thüsing (1722-1806)

Ferdinand (1791-1877)

Conrad Joseph (1808-1884)

Mooi sterven

Vulcaansoord

Med. dr. J. J. S. von Raesfeld (1770-1854)

Vulcaansoord, een nieuwe ijzersmelterij

De Stichting van Vulcaansoord

J.J.S. von Raesfeld wordt eigenaar van Vulaansoord
Vulcaansoord onder de leiding van Bernard en Carel Reigers (1857)


Deel IV – Reigers uit Ulft
Genealogisch Schema 5: Reigers vanaf 1718
Aloys/Alois Reigers (1790-1845)
M. Franciska Berendina (1815-1888) en Ferdinand von Woringen (1798-1851)
Bernard Reigers (1819-1895) en Anette Reigers-Roes (1828-1892)
Het proces tegen kapelaan Christianus Gepkens (1819-1874)
Het Waterschap De Oude IJssel
Bernard privé
De Memories van Successie van Anette Reigers-Roes en Bernard Reigers
Anna Maria Theodora Reigers, juffrouw Anna (1870-1938)
Ferdinandus Bernardus Ignatius, fabrikant en kunschilder (1821-1897) en Maria A.E.R. van Woringen (1830-1913)
Opleiding
Huwelijk met Maria Anna Eleonora Rosalia van Woringen
Antonius Aloysius (Ulft 15-8-1823 – Ulft 1890)
Frits Reigers (1825-1908) deken en pastoor
Thérèse Kolfschoten-Reigers (1826-1895) en Georg Joachim Kolfschoten (1823-1895)
Carel Reigers (1829-1898) en Charlotte Lossen (1833-1916)
Huwelijk met Charrlotte Lossen
De Zwolsche Fabriek van Stoom- en andere werktuigen
De Haarlemsche IJzergieterij
De kinderen vasn Carel en Charlotte
Eduard Reigers (1833-1900) pastoor
Tonia Elsensohn-Reigers (1835-1896)
Michael Hafkenscheid ‘van Ulft’
Wijnand Focking in spiritualiën
Tonia Reigers en Michaël Elsensohn
Tonia’s testament en de nasleep ervan
De inventaris na de dood van Toniua
De uiteindelijke verdeling van Tonia’s erfenis
Michaëls testamenten

Deel V – Deurvorst uit Terborg en Ulft
Genealogisch Schema 6 – Willem Deurvorst en Lidwine Reigers

Lidwine Reigers (1831-1900) en Wilhelmus Hermanus Deurvorst (1809-1886)

Gerrit, Gerhardus Aloysius (24-11-1854 – 22-12-1911)
De Terborgsche Bouwmaatschappij
Wijnhandel J.H. Deurvorst & Zn

De vijf dochters van Willem Deurvorst en Lidwine Reigers

Frans van DRU, Franciscus Bernardus
Villa Zeno
Het dagboek van Johanna ten Have-Herzan
Frans de mecenas
Jacqueline Deurvorst-Vonk de Both (1874-1958)
Zeno Willem Marie (1895-1944)
Melchior Willem Marie (1896-1977)
Gen. Schema 7: De stichters van DRU

Diepenbrock & Reigers Ulft, begin en einde van een ijzerfamilie

Bijlage I – Afstamming Willem van de Bonte Osch

Bijlage II – Inboedel Gerrit Deurvorst en Anna Wolters

Bijlage III – Inboedel Lucas Pierik en Wijnalda Wijnolts

Bijlage IV – bezitsverdeling Anton Diepenbrock in 1832

Bijlage V – Ferdinand Diepenbrock en de Keppelsche IJzergieterij

Bijlage VI – Juwelen nagelaten door Anna Reigers

Bibliografie

Beeldverantwoording

Personenregister

Inhoud

Geef een reactie