okt 022020
 

Drie Eeuwen Koopmanschap en IJzergieterijfamilies langs de Oude IJssel

Inhoudsopgave
Voorwoord
Deel I – Doesburg
Deurvorst in Doesburg
Willem van De Bonte Os (1662-1720)
‘Vilipendiën en Eerroerige woorden’
Gerrit Deurvorst (1697-1769)
Gerrit en sijne Lieve Bruijde Anna Wolters
De afwikkeling van de boedel na het overlijden van Anna
De boedelbeschrijving
Anna’s winkel
Gerrits tweede vrouw Antonetha
Gerrit in gerechtelijke zaken
Gerhard contra Derk Visser – 1735
Gerrit, pachter van ’s lands impositiën op wijnen – 1742
Gerhard Deurvorst contra Johannes Janssen 1746-1748
Gerrit contra Gijseling over valsheid in geschrifte 1741-1747
De Schipbrug en het Veer over de IJssel
Boom- en Sleeppacht over de Oude IJssel
Gerrits overlijden
Antonetha, Gerrits tweede vrouw
Genealogische schema nr 1: Deurvorst-Koetsier
De Kinderen van Gerrit en Antonetha
De religieuzen, Anneke (1733-1815) en Beatrix (1752-1817)
Pastoor Harmannus (1742-1810)
Pastoor Bernardus (1756-1802)
Diena Janssen-Deurvorst (1735-1814)
Judith (1751-1814)
Willem, koopman en rentenier (1754-1821)
Frans, koopman (1759-1813)

Deel II – Ter Borgh
Jan Hendrik Deurvorst (1749-1833) en Harmina Pierik (1752-1812)
‘Ter Borgh’ aan het einde van de 18e eeuw
Leven in Terborg
Veiligheid in de stad
Jan Hendrik als wijnkoopman
De oorlogsschaden
De strijd bij de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris Joes Dericks
Jan Hendrik als volksvertegenwoordiger bij de landdagen
De Commissie Geloofsgeschillen
De lange strijd om het Terborgse kerkje
Het leven van Terborgse burgers rond 1800
Het onderhoud van de stad
Brand
Schilderwerk
Patenten
De IJsselweide
De strijd tegen de meikevers
De Franse invloed op Terborg vanaf 1809
Jan Hendriks laatste jaren

Gerrit Jan Deurvorst (1776-1841) en Aleid Staring (1780-1836)
Gerrit Jan als Municipaalraad
De Wijnaffaire, wijnzaken voor de zoons
Terborg van 1834 tot 1841
Genealogisch schema nr 2 Deurvorst – Staring
De kinderen van Gerrit Jan Deurvorst en Aleid Staring
Rudolf en Maria Jacoba Bodd
Frans
Harmina en Jan Roes
Gerard en Johanna van der Loo
Jozef en Cornelia Anna Maria Roes
Anna en Bernardus Janssen
De erfenis van Gerrit Jan

Deel III – Wilhelmus Hermanus Deurvorst (1809-1885) en Lidwina Nathalia Reinilda Reigers (1831-1900)
Genealogisch Schema 3 Anton Diepenbrock en Franziska Kesting
Anton Diepenbrock (1761-1837) en Franziska Kesting (1763-1823)
Een merkwaardig vlucht, verteld door hun zoon Joseph
Bernard Diepenbrock (1727-1804) en Anna Thüsing (1722-1806)
Ferdinand (1791-1877)
Conrad Joseph (1808-1884)
Mooi sterven
Vulcaansoord
Med. dr. J. J. S. von Raesfeld (1770-1854)
Vulcaansoord, een nieuwe ijzersmelterij
De Stichting van Vulcaansoord
J.J.S. von Raesfeld wordt eigenaar van Vulaansoord
Vulcaansoord onder de leiding van Bernard en Carel Reiger (1857)
Genealogisch Schema 4 – Reigers-Diepenbrock
Ludgardis Diepenbrock (1796-1870) en Aloys Reigers (1790-1845)
Ludgard Reigers-Diepenbrock (1796-1870)
De oude Familie Reigers
Genealogisch schema 5 : Reigers vanaf 1718
Aloys/Alois Reigers (1790-1845)
M. Franciska Berendina (1815-1888) en Ferdinand von Woringen (1798-1851)
Bernard Reigers (1819-1895) en Anette Reigers-Roes (1828-1892)
Het proces tegen kapelaan Christianus Gepkens
Het Waterschap De Oude IJssel
Bernard privé
De Memories van Successie van Anette Reigers-Roes en Bernard Reigers
Anna Maria Theodora Reigers (1870-1938)
Ferdinandus Bernardus Ignatius, fabrikant en kunstschilder (1821-1897) en Maria A. E. R. van Woringen (1830-1913)
Opleiding
Huwelijk met Maria Anna Eleonora Rosalia von Woringen (1830-1913)
Antonius Aloysius (Ulft 15-8-1823 – Ulft 1890), directeur Diepenbrock & Reigers
Frits Reigers (1825-1908) deken en pastoor
Thérèse Kolfschoten-Reigers (1926-1895) en Georg Joachim Kolfschoten (1823-1895)
Carel Reigers (1829-1898) en Charlotte Lossen (1833-1916)
Huwelijk met Charlotte Lossen (3 maart 1833-30 april 1916)
De Zwolsche Fabriek van Stoom- en andere werktuigen
De Haarlemsche IJzergieterij
De Kinderen van Carel en Charlotte
Eduard Reigers (1833-1900) pastoor
Tonia Elsensohn-Reigers (1835-1896)
Michiel Hafkenscheid ‘van Ulft’
Wijnand Focking in spiritualiën
Tonia (1835-1896) en Michaël Elsensohn (1830-1905)
Tonia’s testament en de nasleep ervan
De inventaris na de dood van Tonia
De uiteindelijke verdeling va Tonia’s erfenis
Michaëls testamenten
Genealogisch Schema 6 – Willem Deurvorst en Lidwine Reigers
Lidwine Reigers (1831-1900) en Wilhelmus Hermanus Deurvorst (1809-1886)
Gerrit, Gerhardus Aloysius (24-11-1854 – 22-12-1911)
De vijf dochters van Willem Deurvorst en Lidwine Reigers
Frans van DRU, Franciscus Bernardus
Gen. Schema 7: De stichters van DRU
Diepenbrock & Reigers Ulft, begin en einde van een familiebedrijf
Bijlage I – Afstamming Willem van de Bonte Osch
Bijlage II – Inboedel Gerrit Deurvorst en Anna Wolters
Bijlage III – Inboedel Lucas Pierik en Wijnalda Wijnolts
Bijlage IV – bezitsverdeling Anton Diepenbrock in 1832
Bijlage V – Ferdinand Diepenbrock en de Keppelsche IJzergieterij
Bijlage VI – Juwelen nagelaten door Anna Reigers
Bibliografie
Beeldverantwoording
Personenregister
Inhoud

Geef een reactie