okt 022020
 

Drie Eeuwen Koopmanschap en IJzergieterijfamilies langs de Oude IJssel

Inhoudsopgave
Voorwoord
Deel I – Doesburg
Deurvorst in Doesburg
Willem van De Bonte Os (1662-1720)
‘Vilipendiën en Eerroerige woorden’
Gerrit Deurvorst (1697-1769)
Gerrit en sijne Lieve Bruijde Anna Wolters
De afwikkeling van de boedel na het overlijden van Anna
De boedelbeschrijving
Anna’s winkel
Gerrits tweede vrouw Antonetha
Gerrit in gerechtelijke zaken
Gerhard contra Derk Visser – 1735
Gerrit, pachter van ’s lands impositiën op wijnen – 1742
Gerhard Deurvorst contra Johannes Janssen 1746-1748
Gerrit contra Gijseling over valsheid in geschrifte 1741-1747
De Schipbrug en het Veer over de IJssel
Boom- en Sleeppacht over de Oude IJssel
Gerrits overlijden
Antonetha, Gerrits tweede vrouw
Genealogische schema nr 1: Deurvorst-Koetsier
De Kinderen van Gerrit en Antonetha
De religieuzen, Anneke (1733-1815) en Beatrix (1752-1817)
Pastoor Harmannus (1742-1810)
Pastoor Bernardus (1756-1802)
Diena Janssen-Deurvorst (1735-1814)
Judith (1751-1814)
Willem, koopman en rentenier (1754-1821)
Frans, koopman (1759-1813)

Deel II – Ter Borgh
Jan Hendrik Deurvorst (1749-1833) en Harmina Pierik (1752-1812)
‘Ter Borgh’ aan het einde van de 18e eeuw
Leven in Terborg
Veiligheid in de stad
Jan Hendrik als wijnkoopman
De oorlogsschaden
De strijd bij de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris Joes Dericks
Jan Hendrik als volksvertegenwoordiger bij de landdagen
De Commissie Geloofsgeschillen
De lange strijd om het Terborgse kerkje
Het leven van Terborgse burgers rond 1800
Het onderhoud van de stad
Brand
Schilderwerk
Patenten
De IJsselweide
De strijd tegen de meikevers
De Franse invloed op Terborg vanaf 1809
Jan Hendriks laatste jaren

Gerrit Jan Deurvorst (1776-1841) en Aleid Staring (1780-1836)
Gerrit Jan als Municipaalraad
De Wijnaffaire, wijnzaken voor de zoons
Terborg van 1834 tot 1841
Genealogisch schema nr 2 Deurvorst – Staring
De kinderen van Gerrit Jan Deurvorst en Aleid Staring
Rudolf en Maria Jacoba Bodd
Frans
Harmina en Jan Roes
Gerard en Johanna van der Loo
Jozef en Cornelia Anna Maria Roes
Anna en Bernardus Janssen
De erfenis van Gerrit Jan

Deel III Terborg en Ulft
Wilhelmus Hermanus Deurvorst (1809-1885) en Lidwina Nathalia Reinilda Reigers (1831-1900)

Genealogsch schema nr 3: Diepenbrock – Kesting
Anton Diepenbrock (1761-1837) en Franziska Kesting (1763-1823)
Een merkwaardig vlucht, Franziska verlaat haar ouderlijk huis in Erbach
Bernard Diepenbrock (1727-1804) en Anna Thüsing (1722-1806), de ouders van Anton
Ferdinand Diepenbrock (1791-1877)
Conrad Joseph Diepenbrock (1808-1884)
Mooi sterven
Genealogisch schema 4 : Reigers
Ludgard Diepenbrock en Aloys Reigers
De Familie Reigers
Genealogisch schema nr 5: De kinderen Reigers-Diepenbrock
Ciska, het oudste kind van Aloys Reigers en Ludgard Diepenbrock
Bernard, Fernan, Carel en Anton, de ijzergieters
Vulcaansoord en med. dr. J. J. S. von Raesfeld (1770-1854)
Frederik en Eduard Reigers, de pastoors
Theresia Kolfschoten-Reigers en Antonia Elsensohn-Reigers

Genealaogisch schema nr 6: De kinderen en kleinkinderen van Willem Deurvorst en Lidwien Reigers
Willem Deurvorst (1809-1885) en Lidwien Reigers (1831-1900)
De kinderen van Willem en Lidwien
Frans Deurvorst (1857-1931) en Jacqueline Deurvorst-Vonk de Both (1874-1958)
Genealogisch schema nr 7: De stichters van DRU
Diepenbrock & Reigers Ulft, een ijzerfamilie

Bijlage I – Afstamming Willem van de Bonte Osch
Bijlage II – Inboedel Gerrit Deurvorst en Anna Wolters
Bijlage III – Inboedel Lucas Pierik en Wijnalda Wijnolts
Bijlage IV – bezitsverdeling bij leven door Anton Diepenbrock in 1832
Bibliografie
Beeldverantwoording
Personenregister
Inhoud

Geef een reactie