okt 212010
 

Gelders Erfgoed, kwartaalblad voor de erfgoedsector, 2010 – 3, blz. 34, ‘Boeken en tijdschriften, een selectie, algemene boeken met Gelderse aspecten:

Een van de mannen in het leven van Louise von Brun was Hieronymus baron von Münchhausen, waarmee zij korte tijd gehuwd was. Rond 1800 vertrok zij naar Didam waar zij huwde met de bestuurder Abraham de Both. Na allerlei verwikkelingen woonde het echtpaar uiteindelijk in ’s-Heerenberg waar de Both advocaat was.