jan 282010
 

Drs. Reinildis van Ditzhuyzen, historica en auteur van vijftien cultuurhistorische boeken:

Wij zijn verwant met de fameuze Lügenbaron von Münchhausen! Dat hoorden wij in onze jeugd altijd van mijn vader. Als geestdriftig genealoog spitte hij graag in archieven en zo ontdekte hij onder meer de Münchhausen – connectie. “Wat te denken van het merkwaardige huwelijk van mr Abraham de Both met de weduwe van de Lügenbaron von Münchhausen?” schreef mijn vader in zijn boek over de geschiedenis van de familie van Ditzhuyzen. En hij voegde eraan toe “er zou een heel boek over volgeschreven kunnen worden”. Welnu, dit boek ligt nu voor u.

Lied Deurvorst heeft hiermee een bewonderenswaardige prestatie geleverd. Zij beschrijft een interessante periode uit de Gelderse geschiedenis. Daarmee is deze uitgave aantrekkelijk voor een breed publiek: liefhebbers van biografieën, cultuurgeschiedenis, genealogie en natuurlijk van de provincie Gelderland.