aug 042012
 

Twintig jaar geleden ontdekte de toen 20-jarige Claire Deurvorst op de zolder van haar vader Erik vijf oorlogsdagboeken van de grootmoeder naar wie zij vernoemd was. Bijna dag in dag uit had zij haar oorlogswederwaardigheden opgeschreven omdat zij bang was deze aan het einde van de oorlog niet goed meer te kunnen terugvertellen aan haar familie in Engeland.

Zij begon haar in het Engels geschreven verslag met de woorden van de titel van het boek. Imagine a pefect, cloudless May day, de dag waarop de Duitsers Nederland binnenvielen. Dan volgt een beschrijving, tot in detail, van de lange jaren waarin hoe langer hoe meer op de bon werd gezet waarvoor in de loop der tijd hoe langer hoe minder en tenslotte niets meer te koop was. Hoe de Duitse bezetters helemaal niet zo vriendelijk waren als zij hadden aangekondigd te zullen zijn en hoe zij de teugels hoe langer hoe strakker aanhaalden.

Droefenis, haat tegen deze huns/moffen, bezorgdheid over de voedsel- en kledingvoorziening, honderden overtrekkende bommenwerpers en jagers en de brokstukken die daarvan rondom hen heen vielen, verdriet over familie en vrienden die stierven, bezorgdheid over het lot van allen hielden haar in hun ban. Omdat zij bijna dagelijks schreef is het mogelijk zich al lezend in hun omstandigheden en het voortschrijdende oorlogsgeweld te verplaatsen.