apr 032015
 

In De oorlogshandelingen vóór 1940 wordt kort beschreven hoe deze Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Ter sprake komen Mussolini die een Groot Romeins Rijk wilde stichten, het Molotov-Ribbentrop-pact waarin Duitsland en Rusland een niet-aanvalsverdrag sloten en de Duitse inval in Polen, waardoor Frankrijk en Engeland aan Duitsland de oorlog verklaarden. De Duitse inval in Denemarken en Noorwegen maakte duidelijk dat Duitsland na Polen de blik noord- en westwaarts zou richtten en vervolgens niet meer te stoppen was.

…Na de verovering van Polen werd de adem voorlopig zeven maanden ingehouden. Er was een oorlogsverklaring geweest maar op het vaste land werd geen schot gelost. De Duitsers moesten bekomen van hun eerste grote aanvalsoorlog sinds 1914. Zij herstructureerden en hergroepeerden hun legers. Frankrijk en Groot-Brittannië haastten zich hun land te bewapenen en te mobiliseren. The Phoney War was on, er werd een nep-oorlog gevoerd…

Geef een reactie