aug 042012
 

Detail Kaart Doorvorst
Wie had het Goúth Dorforst sinds de 14e eeuw in handen en werd het ook door een Deurvorst bewoond? De conclusie is dat tijdens het rampjaar 1672 een Derrick, Heynrick en Sweer financiële verbindingen met het goúth Dorforst hadden. Of zij bezitters of pachters waren en over welk gedeelte zij konden beschikken is niet duidelijk geworden. De verbinding met de stamvader, Willem Deurvorst in Doesburg, kon evenmin worden gevonden.