apr 032015
 

Noordoost Nederland bevrijd. Claire vertelt over de verschrikkelijke nacht die aan hun bevrijding voorafging. Voor het verhongerde westen van Nederland werden noodmaatregelen getroffen.

…De verbazing in geallieerde kringen, met name over het faciliteren van de aanvoer van voedsel (naar West-Nederland), was groot. Gerbrandy sprak er op 15 april met Churchill over die –zo wordt geschreven− er met moeite zijn goedkeuring en medewerking aan gaf. Hij vertrouwde het eerst niet…

…Nederland staat in Europa alleen met het uitroepen van 5 mei tot Nationale Bevrijdingsdag. Het is een keuze die vraagtekens oproept omdat er op 5 mei slechts een einde kwam aan de onderhandelingen over de wapenstilstand, die op die 5e mei (bij gebrek aan een schrijfmachine) niet in een officieel document werden vastgelegd. Ze hadden dus nog herroepen kunnen worden. Vijf mei is alleen maar de dag die volgt op 4 mei, de dag van het ondertekenen van de capitulatie van alle Duitse troepen. Het staken van de gevechten in Europa vond pas op 8 mei plaats.

Geef een reactie