apr 032015
 

Van de Rijn naar Berlijn. In Jalta verdeelden Roosevelt, Stalin en Churchill de buit. Niet dat de stemming goed was. Roosevelt, ziek en zwak, gaf Stalin op veel punten zijn zin. Polen werd opgedeeld. Eindelijk begonnen de geallieerde offensieven vrucht af te werpen. De Rijn werd gepasseerd, het Ruhrgebied werd veroverd en zowel Russen als geallieerden trokken op naar Berlijn. In de Führerbunker kwamen de laatste getrouwen bij elkaar, Hitler stelde zijn testamenten op, trouwde met zijn vriendin en pleegde zelfmoord. Hij was niet de enige. Alle vijf kinderen Goebbels kregen een fatale injectie.

…De opluchting bij Roosevelt dat Stalin aan de strijd tegen Japan zou gaan deelnemen was zo groot dat hij Stalin over de Poolse kwestie in alles zijn zin gaf…

…De Duitse herstelbetalingen zouden bestaan uit dwangarbeid en een bedrag in geld…

…De eis tot dwangarbeid werd wat de Sovjet-Unie betreft ingelost door de drie miljoen Duitse krijgsgevangenen niet naar huis te laten gaan. Van hen overleefde een derde deel deze gevangenschap niet…

…Zoals de Amerikaanse generaal Patton na de oorlog terecht opmerkte: het is grappig (amusing) te bedenken dat wij de Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) zijn begonnen om de mensenrechten te verdedigen, de Burgeroorlog (1861-1865) om de slavernij af te schaffen en dat wij nu op beide principes zijn teruggekomen…

…Hitler en mevrouw Hitler dineerden die avond in hun eigen kamertje. In dat wat er nog van de Rijkskanselarij over was werd een dansfeest gegeven. De feestgangers vierden op luidruchtige wijze een paar op het allerlaatste moment gesloten huwelijken en waren noch door Hitlers bevelen noch door andere aanwezigen in de bunker daarvan te weerhouden. Het voorzag de bunker van een macaber achtergrondgeluid.

Geef een reactie