apr 102015
 

De Betuwe, Limburg, Brabant en Zeeland. De bewoners van de Betuwe werden massaal geëvacueerd. Hun land werd onder water gezet. Zuid Limburg werd snel bevrijd maar Noord-Limburg en Oost-Brabant leden onder fronten die zich maanden lang in hun woongebied verplaatsten. Om eindelijk gebruik te kunnen maken van de haven van Antwerpen werden de Westerschelde-oevers van Duitsers ontdaan. Twee maanden lang werd hier fel om gestreden. Breskens, Woensdrecht en de Sloedam werden met grote verliezen veroverd. Black Friday was voor de Canadezen een zwarte dag, het dagboek van een Canadese soldaat liegt er niet om. Het bombardement van Walcheren, de inundatie van het eiland en tenslotte de verovering van het eiland, het ging allemaal wel de goede kant op maar de offers waren groot.

… Achteraf kan de vraag gesteld worden waar de burgerbevolking in oorlogstijden het meeste onder lijdt, een gevechtsfront dat heen en weer golft over hun woongebied zoals in Overloon het geval is geweest, een watersnoodramp zoals in de Betuwe en in Zeeland is voorgekomen of uitgehongerd worden zoals dat in het westen van Nederland is gebeurd. De publiciteit die deze vormen van oorlogsleed na de oorlog kreeg heeft grote nadruk gelegd op de hongerwinter in het Westen van het land. Het leed in watergebieden zoals de Betuwe en Zeeland, bleef nationaal onderbelicht, terwijl de naweeën in de vorm van jarenlang achtergebleven oogsten en verloren gegane inboedels en vee, jaren langer hebben geduurd…

…[Hoogerheide/Woensdrecht] De Duitsers zaten in hooggelegen versterkte stellingen. Ze hadden hun kanonnen, geweren en mitrailleurs op ons gericht. Als lammetjes onderweg naar het slachthuis, beesten die niet weten welke slachting hen te wachten staat, lagen wij daar op een spoordijk, in stomme verbazing omhoog kijkend over een 1100 meter lang open bietenveld. De order om aan te vallen kwam om 11.30 uur. We moesten bij daglicht aanvallen in een vlak open golvend landschap zonder enige dekking, in een door stromende regen overstroomd land met booby traps en landmijnen. On that Bloody Friday the 13th! (Joseph Mad in The forgotten Battles of The Scheldt)…

Geef een reactie