aug 042012
 

~ Bastiaanse, R., H. Bots, M. Evers, Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse Scholen ca. 1580-1815, Gelderse Historische Reeks XVI, De Walburg Pers 1985
~ Daalen, A. G. van, Met het huis Ulft door de historie, Ulft – Galerie bij de boeken – 1974
~ Haans, Frank en Gelders Genootschap, Monumentengids Doesburg, Stichting Matrijs, Utrecht, 2008
~ Deurvorst, Lied, Het Uur van de Waarheid, Uitgeverij Fagus 2010
~ Deurvorst, Zeno M (1928), Parenteel Deurvorst-Vonk de Both en Parenteel Deurvorst-Bouwmans 2012
~ Dibbits, Hester, Vertrouwd bezit, MateriÎle cultuur in Doesburg en Maassluis 1650 – 1800, Sun Nijmegen 2001
~ Gelre, Vereeniging, Bijdragen en Mededelingen1938
~ Haans, Frank, Monumentengids Doesburg, Gelders Genootschap en de Monumentenvereniging 15 april 1945 van de gemeente Doesburg, 2008
~ König, dr.C.D.W. Het Besluitenboek van het Gasthuis in Doesburg 1655-1761
~ Kooger, Hans, Het Oude Volk Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied, Staring Instituut/Mr. Steenbergenstichting Doetinnchem 2001
~ Montijn, Ileen, Hoog Geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland, Uitgeverij Contact, Amsdterdam 2012
~ Na Honderdvijftig Jaar, Schetsen uit de Lymers, De Walburg Pers Zutphen, 1966
~ Nederlands Adelsboek, Centraal Bureau voor Genealogie, 77e Jaargang 1986
~ Nederlands Patriciaat, Centraal Bureau voor Genealogie, 73e Jaargang 1989
~ Panhuysen, Bibi, Maatwerk, kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800) Stichting Beheer IISG Amsterdam 2000
~ Petersen, J. W. van, De Lange Schoolweg, een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg, De Walburg Pers 1984.
~ Petersen, J. W. van en E. J. Harenberg, Doesburg, Bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad, Stad en Ambt Doesburg 1987
~ Petersen, J.W. van, Reizen is Tol Betalen, Uitgeverij Fagus 2002
~ Petersen, J.W. van en W. Zondervan, Stad en Ambt Doesburg, maart 1972, Brouwerijen te Doesburg
~ Petersen, J.W. van, Van Schuilkerk tot Schouwburg of “De Oude Comedie te Doesborgh in hare wederwaardigheden geschetst”
~ Petersen, J.W. en W. Zondervan, Oude Ambachten en Bedrijven achter Rijn en IJssel, De Walburg Pers Zutphen, 1972

No tags for this post.